• Print
  • Bookmark and Share

Resultater OK18

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

OK18 har haft et meget langvarigt og usædvanligt forløb, men også et forløb, der har vist et enestående sammenhold mellem de ansatte og deres organisationer på det regionale, kommunale og statslige område; et sammenhold der har betydet, at vi trods modstand fra arbejdsgiverne har skabt et godt resultat med en lønudvikling, der vil følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked, og som vil øge købekraften for alle offentligt ansatte.

Vi har oplevet den store betydning af den musketer-ed, som organisationerne indgik om lønnen, spisepausen og undervisernes arbejds­tid - fordi vi stod skulder ved skulder.

Det lykkedes at få afmonteret arbejdsgivernes påstande om, at de offentligt ansatte lønmæssigt er løbet foran de privatansatte, og det lykkedes også at fjerne arbejdsgiver­nes påfund fra OK15 om et "privatlønsværn". Det betyder, at der er skabt symmetri, og offentligt ansattes lønninger stiger i takt med privatansattes.

Og dertil kommer så tilfredsstillende resultater i vores organisationsforhandlinger - navnlig på det regionale område, hvor der var en særlig pulje til den største gruppe af jordemødre.

På den baggrund anbefaler Jordemoderforeningen hovedbestyrelse, at du stemmer ja til resultatet - uanset om du er regionalt, stats- eller kommunalt ansat jordemoder.

Vær opmærksom på fristerne for at afgive din stemme:

På det regionale/kommunale område: Inden mandag den 4. juni klokken 9.

På det statslige område: Inden onsdag den 30. maj klokken 15.

Lillian Bondo
Formand for Jordemoderforeningen


Afstemning og resultater


Det regionale og kommunale område

Læs om resultaterne 


Det statslige område

Læs om resultaterne