• Print
  • Bookmark and Share

Forløbet

Forhandlingsforløbet på det regionale område

9. juni 
Kick-off konference for Sundhedskartellets tillidsrepræsentanter

16. august 
OK 18 debatoplægget udkommer i Tidsskrift for Jordemødre 
Kravindsamlingen blandt medlemmerne igangsættes

17.-30. august 
Tillidsrepræsentanterne afholder Klubmøder/møder på de regionale arbejdspladser med orientering og debat om OK18 og forestår indsamling af forslag til krav 
Fem regionale møder hvor formand Lillian Bondo og forhandlingsleder Lene Maigaard fortæller om OK18

1. september 
Frist for indlevering af eventuelle krav direkte til Jordemoderforeningen

1. -11. september 
Frist for tillidsrepræsentanternes indlevering af arbejdspladsernes forslag til krav til Kredsbestyrelserne 
Kredsbestyrelsesmøder hvorefter kredsene aflever deres bearbejdede forslag til krav til sekretariatet

13. september 
Hovedbestyrelsen behandler forslagene til krav

29. september 
Jordemoderforeningens og øvrige forslag til krav behandles af Sundhedskartellets forhandlingsudvalg og af forhandlingsfællesskabets Forhandlingsudvalg

12. december 
Forslag til krav udveksles af Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet med de regionale og kommunale arbejdsgiverne

Januar/februar 2018 
Forhandlinger med arbejdsgiverne

28. februar 
Seneste afslutning af alle forhandlinger

Marts
Urafstemning

12. marts TR stormøde 

1. april 
Ny overenskomst eller konflikt


Animationsfilm om OK18

Hvem forhandler vi med? Hvem forhandler vi mod?

Hvornår forhandler vi alene? Hvornår forhandler vi fælles?

Bliv klogere på forløbet af de kommende overenskomster i denne lille film - klik her.