Forhandlingsfællesskabet

Jordemoderforeningen er sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet medlem af Forhandlingsfællesskabet.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer ca. 571.000 ansatte i de 98 kommuner og de fem regioner. Derved udgør fællesskabet klart hovedparten af de i alt ca. 649.000 ansatte i kommuner og regioner.

Det er Forhandlingsfællesskabets formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved, at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår for kommunalt og regionalt ansatte.

51 organisationer forhandler sammen 
Forhandlingsfællesskabet forhandler således med de kommunale og regionale arbejdsgivere om blandt andet generelle lønforhold, barsel, ferie, rammeaftaler og medindflydelse og medbestemmelse.

Forhandlingsfællesskabet og de kommunale og regionale arbejdsgivere iværksætter desuden personalepolitiske og overenskomstmæssige samarbejdsprojekter som opfølgning på blandt andet overenskomstforhandlinger.

Forhandlingsfællesskabet har 51 medlemsorganisationer, som er organiseret i fire valggrupper:

  • De LO-tilsluttede organisationer udgør LO-valgruppen
  • De FTF-tilsluttede organisationer udgør FTF-valggruppen
  • Organisationerne til sluttet Akademikerne udgør AC-gruppen
  • Organisationer, som ikke er medlem af LO, FTF eller Akademikerne udgør en gruppe af øvrige organisationer.