• Print
  • Bookmark and Share

Afstemningen

Elektronisk afstemning

Afstemning om resultatet ved OK18 foregår udelukkende elektronisk.

Når der foreligger at forhandlingsresultatet, modtager alle stemmeberettigede medlemmer af Jordemoderforeningen, der er ansat på det regionale, kommunale eller statslige område, en mail, der giver adgang til afstemningen.

Der vil ikke blive sendt brev ud om afstemningen.

Det betyder, at det er yderst vigtigt, at oplysninger om mailadresse og ansættelsessted er opdaterede i Jordemoderforeningens medlemssystem (medlemssystemet og nyhedsbrevet er ikke samkørt, så det er vigtigt, at du tjekker medlemssystemet).

Hvis du er i tvivl, om vi har din - korrekte - mailadresse i medlemskartoteket, kan du tjekke det ved at gå ind på www. jordemoderforeningen.dk/login. For at komme ind på din side skal du bruge medlemsnummer og de seks første cifre i dit cpr-nr.

Du kan også få oplyst dit medlemsnummer ved at maile til sek@jordemoderforeningen.dk. Du skal i mailen oplyse navn og fødselsdato. Der kan være lidt ventetid før, du får dit medlemsnummer tilsendt, da det foregår manuelt.