• Print
  • Bookmark and Share

OK 18

Forhandlingerne

Forhandlingerne går i gang i januar 2018, så en ny overenskomst kan træde i kraft den 1. april 2018. Forberedelserne til forhandlingerne går imidlertid i gang længe før.

Se tidslinje over forkøbetUdfordringer og muligheder

De 11 formænd i Sundhedskartellets organisationer har givet deres bud på udfordrin ger og muligheder forud for forhandlingerne

Læs budene her


Fakta

Sundhedskartellet har udarbejdet en række faktaark, om de emner, som plejer at være blandt de mest populære, når jordemødre foreslår krav til OK18.

Bliv klogere på disse OK18-områder:


Debat

Jordemoderforeningen har udarbejdet nogle postkort som oplæg til medlemsdebatten, som er delt ud på alle fødesteder (se nedenfor).

Derudover har Sundhedskartellet lavet et fælles debatoplæg


Lillian Bondo fortæller om OK18

Løn, pension, arbejdsliv, arbejdstid, uddannelse. Hvad skal prioriteres ved de kommende overenskomstforhandlinger? Hør Lillian Bondos oplæg til de kommende forhandlinger her. 

Se filmen - Klik her


Temaerne ved OK18

Formand for Sundhedskartellet, Grete Chistensen, fortæller om temaerne ved de kommende overenskomstforhandlinger. Jordemoderforeningen er en del af Sundhedskartellet, der forhandler for 11 sundhedsfaglige organisationer.

Se filmen - Klik her
Elektronisk afstemning til OK18

Da afstemningen kun foregår elektronisk, er det vigtigt at vi har din korrekte mail.
Læs mere her


Konflikt og ferie

I de første måneder af 2018 forhandles der overenskomst for alle offentligt ansatte. Hvis du planlægger ferie, skal du være opmærksom på, at konflikt i forbindelse med forhandlingerne, kan få stor betydning for din ferie.

Hvis din arbejdsplads bliver ramt af konflikt, og du derfor skal strejke, kan du ikke samtidig holde ferie. Har du købt rejse eller lejet sommerhus i den planlagte ferie, kan du risikere, at pengene er tabt.

Hvis der bliver konflikt, vil den i givet fald ligge omkring april/maj 2018.


Konflikt og karensbestemmelser

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har vedtaget en midlertidig ændring af karensbestemmelserne, der siger, at udmeldte medlemmer først kan få hjælp og indflydelse seks måneder efter, at man har meldt sig ind igen.

Karensbestemmelserne regulerer blandt andet muligheden for at deltage i afstemning ved urafstemning om overenskomstresultater og muligheden for at få konfliktunderstøttelse under en eventuel konflikt.

Op til overenskomstforhandlingerne i 2018 kan jordemødre, der melder sig ind i foreningen senest ultimo december 2017, blive undtaget karensperiode og få mulighed for at stemme om overenskomsten og få konfliktunderstøttelse, hvis forhandlingerne ender med en konflikt.

Hvis man melder sig ind senest ultimo december, er man medlem fra 1. januar 2018.

Derfor: Kender du en jordemoder, der ikke er medlem, så kan du opfordre hende til at melde sig ind. Hun sikrer sig i forhold til en mulig konflikt. Og vi står alle stærkere, når alle jordemødre er med.