• Print
  • Bookmark and Share

OK 18


Lillian Bondo fortæller om OK18

Løn, pension, arbejdsliv, arbejdstid, uddannelse. Hvad skal prioriteres ved de kommende overenskomstforhandlinger? Hør Lillian Bondos oplæg til de kommende forhandlinger her. Og kom til informationsmøder i regionerne og på arbejdspladserne.

Se filmen - Klik her


Animationsfilm om OK18

Hvem forhandler vi med? Hvem forhandler vi mod?

Hvornår forhandler vi alene? Hvornår forhandler vi fælles?

Bliv klogere på forløbet af de kommende overenskomster i denne lille film - klik her.


Temaerne ved OK18

Formand for Sundhedskartellet, Grete Chistensen, fortæller om temaerne ved de kommende overenskomstforhandlinger. Jordemoderforeningen er en del af Sundhedskartellet, der forhandler for 11 sundhedsfaglige organisationer.

Se filmen - Klik her


OK18 Forhandlingsforløbet på det regionale område

9. juni
Kick-off konference for Sundhedskartellets tillidsrepræsentanter

16. august
OK 18 debatoplægget udkommer i Tidsskrift for Jordemødre
Kravindsamlingen blandt medlemmerne igangsættes

17.-30. august
Tillidsrepræsentanterne afholder Klubmøder/møder på de regionale arbejdspladser med orientering og debat om OK18 og forestår indsamling af forslag til krav
Fem regionale møder hvor formand Lillian Bondo og forhandlingsleder Lene Maigaard fortæller om OK18

1. september
Frist for indlevering af eventuelle krav direkte til Jordemoderforeningen

1. -11. september
Frist for tillidsrepræsentanternes indlevering af arbejdspladsernes forslag til krav til Kredsbestyrelserne
Kredsbestyrelsesmøder hvorefter kredsene aflever deres bearbejdede forslag til krav til sekretariatet

13. september
Hovedbestyrelsen behandler forslagene til krav

29. september
Jordemoderforeningens og øvrige forslag til krav behandles af Sundhedskartellets forhandlingsudvalg og af forhandlingsfællesskabets Forhandlingsudvalg

12. december
Forslag til krav udveksles af Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet med de regionale og kommunale arbejdsgiverne

Januar/februar 2018
Forhandlinger med arbejdsgiverne

28. februar
Seneste afslutning af alle forhandlinger

12. marts TR stormøde Marts Urafstemning

1. april
Ny overenskomst eller konflikt
Elektronisk afstemning til OK18

Da afstemningen kun foregår elektronisk, er det vigtigt at vi har din korrekte mail.
Læs mere her


Debatoplæg OK18

Debatoplæg for det regionale område

Læs debatoplægget

Debatoplæg for det statslige område

Læs debatoplæg


Statslige møder om OK18

Der er afholdt medlemsmøder på professionshøjskolerne og Jordemoderforeningen har indhentet krav fra medlemmerne på Statens område.

Kravene indsendes til vores forhandlingsorganisation CO10 inden den 1. september 2017. Herefter sker der en koordinering af kravene mellem organisationerne.

Der er endnu ingen tidsplan for de kommende forhandlinger, men du kan holde dig orienteret på vores hjemmeside, hvor vi løbende vil dække nyheder fra området.

Du kan læse Jordemoderforeningens debatoplæg på Statens område her: Læs debatoplæg-stat