• Print
  • Bookmark and Share

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Nyhedsbrev nr. 6, juni 2011, Barsel, Fødsel, Graviditet

I henhold til ’Anbefalingerne for Svangreomsorgen, 2009’ anbefaler Sundhedsstyrelsen ved ambulant fødsel:

  • At fødestedet har ansvar for rådgivning og opfølgning overfor forældrene, indtil der har været kontakt (personligt eller telefonisk) mellem familien og sundhedsplejersken. Ved udskrivelsen skal forældrene oplyses om, hvorledes de kan henvende sig på fødestedet ved behov for akut hjælp eller rådgivning i de første dage.
  • At der tilbydes to besøg af jordemoderen, hvoraf det første besøg bør finde sted i hjemmet 1-2 dage efter fødslen. Formålet er at tilbyde råd og vejledning efter behov og at vurdere barnets og moderens tilstand og at gennemgå fødselsforløbet og afklare eventuelle spørgsmål i den forbindelse. Tidspunkt og sted for det andet besøg aftales med familien efter behov og koordineres med sundhedsplejersken.
  • At sundhedsplejersken aflægger besøg hos familien 3. og 5. dagen efter fødslen. Ved disse besøg fokuser sundhedsplejersken på barnets trivsel, amning og familiedannelse.