• Print
  • Bookmark and Share

Revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Nyhedsbrev nr. 8, oktober 2011, Barsel, Fødsel, Graviditet

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for, hvilke tilbud den nybagte familie skal have efter fødslen, skal revideres.

Langt de fleste flergangsfødende og et tiltagende antal førstegangsfødende kvinder føder i dag ambulant – det vil sige, at de er hjemme igen få timer efter fødslen.

Det har medført, at flere børn bliver genindlagt på grund af ernæringsproblemer og dårlig trivsel hos børnene, som har fået for lidt at spise i dagene efter de blev sendt hjem.

Det er den ændrede praksis på barselområdet med tidlige hjemsendelser sammen med trivselsproblemerne, der nu får Sundhedsstyrelsen til at foreslå nye måder at forberede og støtte de kommende og nybagte familier.

Der skal bl.a. ses på, hvordan man kan støtte ammeetableringen bedst muligt, hvilke forudsætninger der skal være i orden forud for ambulant fødsel og hvordan trygheden omkring de nye familier i det hele taget kan forbedres.

Flere regioner har dog valgt ikke at vente på de nye anbefalinger og har besluttet følgende:

  • Region Hovedstaden har fra 2012 øremærket et beløb til hjemmebesøg ved ambulant fødsel og hjemmefødsel. Ligeledes afsættes der penge til fødselsforberedelse til udsatte grupper samt efterfødselssamtale efter kompliceret fødsel.
  • Region Midtjylland har afsat et beløb fra 2012 til fødselsforberedelse til førstegangsfødende og tidligt jordemoderbesøg i hjemmet efter ambulant fødsel.