• Print
  • Bookmark and Share

Når du går over tiden

Nyhedsbrev nr. 5, april 2011, Graviditet

Der er kommet nye retningslinjer for, hvornår man anbefaler, at fødslen sættes i gang, hvis man går over tiden. Anbefalingerne er udarbejdet af de danske fødselslægers organisation (DSOG).

Kort fortalt handler det om, at graviditeten nu anbefales afsluttet før udgangen af fulde 42 uger, hvor den gravide tidligere først blev sat i gang ved fulde 42 uger. Læs mere om graviditetsuger (se senere i denne artikel).

Baggrunden for ændringerne er undersøgelser, der viser, at man ser en meget lille stigning i dødeligheden hos ufødte i den allersidste del af graviditeten – primært efter 41. uge.

Tallene er dog så små, at det er svært at konkludere entydigt på dem set i forhold til, at en igangsættelse af fødslen også kan medføre problemer.

Med ændringen har man også ønsket at tilgodese kvindernes evt. ønsker for fødselstidspunkt og behov for diskussion herom.

I de nye anbefalinger lægges der op til, at den gravide informeres grundigt om fordele og ulemper ved igangsættelse, når hun er gået over tiden.

Anbefalingerne lyder som følger:

For alle gravide anbefales det:

  • at fødslen er afsluttet inden fulde 42 uger, dvs. uge 42+0.
  • at alle gravide tilbydes igangsættelse mellem uge 41+2 – 41+5.
  • den gravide kontrolleres af en jordemoder ved fulde 41 uger, dvs. uge 41+0. Her bliver kvinden undersøgt indvendigt for at se, hvor moden hun er og der laves evt. hindeløsning (link). Der kan foretages ultralydsscanning hvor det undersøges, hvor meget fostervand, der er omkring barnet. Ligeledes kan barnets hjerteslag overvåges i ca. halv time via en CTG. Dette giver tilsammen et billede af barnets trivsel. Der gives grundig information om igangsættelse ud fra undersøgelserne samt ud fra kvindens egen holdning, og det besluttes, om fødslen skal sættes i gang eller der afventes.
  • hvis den gravide ønsker at afvente spontan fødsel, følges hun to gange om ugen fra 41+3.

Særlige grupper:

  • Gravide med høj alder (fra og med 40 år) og gravide med stor overvægt (BMI over 35) tilbydes igangsættelse ved 41+0.
  • Gravide, der udvikler sukkesyge i løbet af graviditeten, anbefales igangsættelse senest uge 41+0
  • Gravide med tidligere kejsersnit, der ønsker at føde almindeligt, vurderes individuelt afhængig af, hvor lang tid der er gået siden kejsersnittet. Graviditeten anbefales dog afsluttet ved uge 41+3.

Læs mere ved at klikke her

HINDELØSNING:
Jordemoderen undersøger den gravides livmoderhals og livmodermund med sine fingre, op gennem skeden. Hvis livmodermunden er så åben, at jordemoderen kan få en finger op igennem den, bøjes fingeren indenfor livmoderen og drejes rundt, så fosterhinden løsnes fra livmoderens inderside hele vejen rundt. Dermed sker der en provokation af livmoderen og der frigives et hormon, der kan være med til at skubbe til fødslen.

Måske har kvinden ingen reaktion herpå, mens andre får nogle timer med irriterende småveer. Og så er der de kvinder, der erfarer at det var nok til at skubbe fødslen i gang. Der er ingen bivirkninger ved at lave hindeløsning, og der er ikke involveret nogen form for medicin.

CTG:
Bogstaverne CTG står for Cardi Toko Grafi, altså hjerte-ve-måler. Ved brug af CTG får at man en udskrift på en strimmel papir, hvor barnets hjerterytme og evt. vemønster registreres.

Kvinden får sat to elastikbælter fast om maven. Under hver sit bælte sættes en føler som henholdsvis registrerer barnets hjerteslag og livmoderens sammentrækninger. Registreringerne skrives ud på en kurve, ud fra hvilken barnets tilstand og reaktioner på evt. veer, vurderes.

BMI:
Bogstaverne BMI står for Body Mass Indeks, og er en metode til at udregne, om man er normalvægtig eller ej.

BMI udregnes ved at tage sin vægt og dividere den med højde x højde.

Eksempel: Hvis du er 168 cm. høj og vejer 63 kg, så vil dit BMI være 63:(1.68 x 1.68) = 22.3 I forhold til graviditet anvendes vægten før graviditeten.

BMI på eller under 18,5 = undervægtig
BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt
BMI mellem 25-29,9 = overvægtig
BMI på eller over 30 = svært overvægtig

GRAVIDITETSUGER
Din graviditet vil ofte blive beregnet i uger. Ugerne tælles fra første dag i sidste menstruation.

Eftersom ægløsningen først sker ca. 2 uger efter sidste menstruations første dag, vil du, hvis du har regelmæssig menstruation med fire ugers interval, ikke være reelt gravid de første to uger. Dog tæller man af praktiske årsager de to uger med, da menstruationen er synlig og nem at regne ud fra, modsat den ’usynlige’ ægløsning.

En graviditet varer 40 hele uger. Du vil få beregnet din terminsdato – altså den dag, hvor der er gået 40 uger – ud fra sidste menstruations første dag. Du kan også få beregnet din terminsdato, hvis du siger ja tak til at blive ultralydsscannet tidligt i graviditeten. Her måles barnets størrelse og ud fra dette beregnes terminsdatoen.

Vær opmærksom på at den beregnede terminsdato kun er en cirkadato for, hvornår du kommer til at føde, altså en dato hvoromkring du kommer til at føde.

Du føder ’til tiden’, hvis du føder fra der er tre uger til terminsdatoen til to uger over terminsdatoen. Ni ud af ti børn fødes inden for disse fem uger.