• Print
  • Bookmark and Share

Særlig omsorg ved sene aborter

Nyhedsbrev for gravide, Graviditet

Århus Universitetshospital har oprettet en særlig enhed, med en fast gruppe jordemødre, som varetager den særlige omsorg og pleje, som de kvinder og deres familier, som skal igennem en sen abort, har brug for. Jordemødrene, der arbejder her har særlig interesse i og erfaring med dette område.

På næsten alle fødesteder i Danmark finder de sene aborter, altså efter 12. graviditetsuge, sted på fødegangen hvor der fødes raske og sunde børn på stuerne ved siden af, eller på en almindelig gynækologisk afdeling.

Læs mere om afdelingen i Tidsskrift for Jordemødre "Om sene aborter" og i Kristeligt Dagblad