• Print
  • Bookmark and Share

Presseklip omkring Morten Hedegaards afgang


På denne side forsøger vi at samle nogle af de mange nyhedsklip, som er fuldt i kølvandet på meddelelsen om klinikchef Morten Hedegaards afgang.

Minister afviser kritik: Vi har ikke sparet på fødegangene
Regeringen har øremærket færre midler til fødegangene. Men det er ikke en besparelse, Sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby på et samråd. Færre penge blev øremærket til fødselsområdet, men der var flere penge til det samlede sundhedsvæsen. Det er i følge ministeren regionernes opgave at prioritere pengene.
Læs artiklen  
Kilde: Kristeligt Dagblad den 20-12-16


Fødsler. Jordemoderstuderende ladt i stikken
Læserbrev af studieleder på jordemoderuddannelsen på UCSyd Ina Thy-Madsen.
Brevet udtrykker en bekymring for forholdene for de studerende på baggrund af tempoet på landets hospitaler. Det påvirker I høj grad kvaliteten af den læring, som de studerende får.
Kilde: Blandt andet bragt I Århus Stiftstidende Aarhus 21-12-16


Jordemødre. Hovedløse nedskæringer på fødsler
Læserbrev af Flemming Møller Mortensen, S, om nedskæringerne på fødeområdet.
Læs læserbrevet  
Kilde: Bragt i flere medier, bl.a. Aarhus Stiftstidende Aarhus den 18-12-16


Jordemødre tager til Christiansborg: Giv os mere tid til de fødende
Jordemoder Maria Gaden Bjerre, Randers Regionshospital, er inteviewet om, hvorfor hun tager til høring på Christiansborg.
- Jeg tager det med til Christiansborg, fordi det symboliserer klassiske jordemoder-dyder, som vi efterspørger igen. På fødegangen er der jo vagter, hvor vi ikke kan leve op til anbefalingen om, at man har en jordemoder ved sin side hele vejen igennem, forklarer Maria til DR.
Læs artiklen  
Kilde: DR Østjylland den 15-12-16


Ekspert: Fødsels-travlhed kan blive langt værre
Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg, KORA, advarer på Sundhedsudvalgets høring om, at personalet kan opleve stadige problemer på fødselsområdet på grund af et stigende antal fødsler.
Jakob Kjellberg anbefalede at finde et alternativ til statens krav om årlige 2-procents effektiviseringer og at gøre det mere attraktivt for jordemødrene at arbejde på selve fødegangene.
Læs artiklen  
Kilde: Altinget den 16-12-16


Klinikchef om fødselsdebat: Det har været helt vildt
Ni fageksperter forsøgte at forklare sundhedspolitikere på Christiansborg, hvordan jordemødre og fødselslæger oplever et enormt arbejdspres, selvom økonomernes tal viser, at antallet af jordemødre er steget i forhold til antal fødsler. Årsagen er blandet andet flere komplicerede fødsler, flere overvægtige, ældre gravide og flere kvinder med kroniske sygdomme.
Læs artiklen  
Kilde: Politiken den 16-12-16


Høring: "Vi har ikke nok hænder på fødeafdelingerne"
Der var i panelet enighed om, at der var i panelet enighed om, at der skal ske markante ændringer på området. Der skal være have mere tid, mindre DRG og anderledes planlægning.
Bjarne Rønde, ledende overlæge på OUH, forklarede blandt andet, at når han siger, at han er presset på kræftområdet, så er der forståelse. Men når han siger det samme på fødeafdelingerne, så er der manglende forståelse.
Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg sagde, at det som sådan er fornuftigt, at ville effektivisere, men effekt er ikke det samme som meraktivitet. Politikerne skal turde prioritere, hvad der er vigtigst. Han mente, at det skal gøres rart at løse kerneydelserne omkring en fødsel.
Læs artiklen  
Kilde: Ugeskriftet.dk den 15-12-16


Overlæger fortsætter oprør mod arbejdspres
Sundhedsministeren har ikke forstået problemet, siger overlæger. De sender derfor et brev til sundhedsministeren på vegne af alle overlæger i hele Region Hovedstaden.
Læs artiklen  
Kilde: Politiken 14. december 2016


Åbent samråd om forholdende for fødende kvinder og personalets forhold på landets fødeafdelinger
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd.

Samrådet finder sted tirsdag den 20. december 2016 kl. 11.30 i lokale 1-133 på Christiansborg.

Udvalget har bl.a. bedt ministeren redegøre for:

  • hvilke overvejelser ministeren gør sig om forholdene på landets fødeafdelinger, når klinikchefen på et af landets førende fødeafdelinger siger op, fordi han ikke længere kan stå inde for disse forhold,
  • effekten, som produktivitetskravet på 2. pct. har haft for svangreomsorgen specifikt og for sygehussektoren generelt og
  • hvordan regeringen fremadrettet vil sikre rimelige og ordentlige forhold på landets fødselsafdelinger i en tid med stigende fødselstal og en bebudet lav offentlig vækst på 0,3 pct.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S), Peder Hvelplund (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF).

Læs mere her 

Læs svar på samrådsspørgsmålet her


Debat: Unge jordemødre løber om kap ud af vores fag
Debatindlæg af Gitte Dencker, uddannelsesansvarlig jordemoder, Rigshospitalet. Indlægget indledes med: Nyuddannede jordemødre er udmattede, allerede inden de er kommet i gang, og forlader faget, fordi deres arbejdsvilkår ikke er forenelige med et liv. Kilde: Politiken, 13-12-16


Åbent brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
DSOG ønsker med brevet at understrege de udfordringer, de obstetriske og gynækologiske afdelinger kæmper med: det årlige krav om 2% effektivisering på trods af stigningen i fødselstallet. Dette skal sammenholdes med introduktion af nye tilbud, flere kronisk syge gravide, ældre gravide, flere svært overvægtige gravide, øgede krav om dokumentation mm.
Læs udtalelsen  
Kilde: DSOG den 13-12-16


Formand for jordemoderforeningen: Vi skal have en langtidsholdbar fødselshjælp
Kronik af formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo: Der skal store og langsigtede forandringer til for at etablere en forsvarlig fødselshjælp. Der skal tilføres ressourcer til ansættelse af personale - lige nu - for at undgå en nedsmeltning af området.
Læs kronikke(kræver login)
Læs kronikken på Jordemoderforeningens hjemmeside  
Kilde: Politiken den 12-12-16


En skillevej for et presset sundhedsvæsen
Kronik af formændende for de fem regioner om travlheden i sundhedsvæsenet.
Læs kronikken  
Kilde: Danske Regioner den 12-12-16


Medicinstuderende: Sundhedsvæsenet er på grænsen til et kollaps
"Øremærkede midler, når symptomerne blusser op, hjælper ikke på den lange bane. Der skal handles nu, hvis sundhedsvæsnet skal reddes". Sådan skriver Ossian Gundel, formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening
Læs indlægget  
Kilde: Politiken den 11-12-16


Regioner advarer mod for højt tempo på sygehuse
Regionerne kræver nu, at regeringen fjerner kravet om at øge produktionen med 2 % hvert år. Bent Hansen formand for Danske Regioner, mener, at vi skal væk fra fabrikstanken.
Ministeren anerkender, at der er travlt på sygehusene, men hun mener at der med den medicinske udvikling hele tiden vil være effektiviseringsmuligheder.
Læs artiklen  
Kilde: Jyllandsposten den 10-12-16


Vi kan ikke blive ved at løbe hurtigere
Debatindlæg af Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden. Hun skriver, at regionerne er nødt til at prioritere inden for den ramme, som Folketinget udstikker, da de ikke selv kan udskrive skatter. Samtidigt er nye penge ofte øremærkede.
Læs indlægget  
Kilde: Dagens Medicin den 09-12-16


Jordemødre: Ulidelige arbejdsvilkår
Interview med en jordemoder, som er stoppet som jordemoder på grund af arbejdsforholdene. Lillian Bondo kommenterer på forholdene. Hun siger blandt andet:
- Lige nu er det så slemt, som det overhovedet må blive. Nu skal det gå frem ad. Jordemoderforeningens formandskab har været til møde med sundhedsministeren om sagen.
Se udsendelsen  
Kilde: Lorry den 08-12-16


Debat: Nej tak til større fødeafdelinger
Samtidigt med at det er dokumenteret, at velvisiterede hjemmefødsler er lige så sikker som hospitalsfødsler, så er forholdene på fødeafdelingerne blevet stadigt værre.
Selvom man skruer op for uddannelsen af jordemødre, men det er ikke sikkert strømmen af nyuddannede kan følge med personaleflugten.
Artiklen rejser spørgsmålet om det er nu, der skal satses på at få hjemmefødselsordninger med kendt jordemoder.
Kilde: Weekendavisen den 9. december 2016


Når pengene ikke rækker på fødegangene, er det, fordi de bliver brugt helt forkert
Debatoplæg af privatpraktiserende jordemoder Anne Ruby. Anne Ruby mener, at vi komplicerer og overbehandler den normale fødsel unødigt på hospitalerne. Hun opfordrer til at kvinder med lavrisikofødsler føder hjemme.
Læs debatindlægget
Kilde: Politiken den 07-12-16


Jordemødre er pressede
Artikel om Roskilde Hospital, hvor der er ti ubesatte jordemoderstillinger. 
Læs artiklen
Kilde: Paperboy.gratis uge 48


"Vi kan ikke effektivisere en fødsel mere"
Reportage fra Hvidovre Hospital. Blandt andet om det problematiske I at planlægge med det svingende antal fødsler, om fødende, der har forventninger, som ikke altid kan honoreres. Om politikere, der kræver ydelser, som de ikke sender penge med til, fx hjemmebesøg hos de gravide og hjemmefødsler.
Læs artiklen
Kilde: Ugeskrift for Læge den 06-12-16


Debat: Er der mon stadig jordemødre om 10 år?
Debatoplæg fra Line Grøn Stengaard, jordemoderstuderende og formand for De Jordemoderstuderendes Råd I København skriver om et stadig stigende frafald fra jordemoderuddannelsen. De studerende falder blandt andet fra på grund af travlheden på fødestederne. Travlheden giver ikke et godt lærings-og arbejdsmiljø. Travlheden gør fx, at den studerendes kontaktjordemoder ikke nødvendigvis sættes i vagt sammen med den studerende.
Debatindlægget er ikke online endnu
Kilde: Politiken den 06-12-16


Fakta om fødsler i Danmark
Overlæge Ulrik Gerdes har lavet en analyse om antal og variation samt udviklingen af fødsler frem til 2015
Læs analysen
Kilde: Ulrik Gerdes den 05-12-16


Morten Hedegaard. Radio 24-7
Om tal fra Danske Regioner, om manipulation, travlhed, en enkelt indrømmelse, om igangsættelse af fødsler, kejsersnit, jordemødre, sosu-assistenter, kanariefugle - og meget mere.
Lyt med ca. 30 min inde i udsendelsen  
Kilde: Radio24syv Morgen den 05-12-16


Der er fortsat problemer med et massivt arbejdspres for jordemødrene
Interview med blandt andre chefjordemoder Anette Frederiksen og  jordemoder og TR Lene Møller Andersen
Se udsendelsen  
Kilde: TV2 Fyn den 05-12-16


Debat: Børns fremtid formes også under selve fødslen
Jordemødre er lige så vigtige for børns fremtid som pædagoger og lærere, skriver psykolog Henrik Dybvad Larsen. Han fortsætter: "Men at forestille sig, at et af livets absolutte højdepunkter skal foregå på en travl fødeafdeling og af og til med lange ventetider, træt personale og skiftende jordemødre, er ikke en behagelig tanke."
Læs debatindlægget  
Kilde: Politiken den 04-12-16


Bekymrede politikere vil møde fagfolk fra fortravlede fødegange
Læger og jordemødre fra fødegangene skal om kort tid fortælle Folketingets Sundhedsudvalg om deres arbejdsforhold. Det kommer til at ske på en såkaldt hastehøring på Christiansborg, der bliver afholdt enten tirsdag 13. eller torsdag 15. december. Til en sådan høring sidder et ekspertpanel foran Christiansborg-politikerne, der så kan stille alle tænkelige spørgsmål til eksperterne.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er endvidere kaldt i samråd om situationen.
Læs artiklen  
Kilde: Politiken den 04-12-16


Jordemødre kigger frem mod uvist 2017
Ofte er alt disponibelt personale i gang, når en ny fødende kvinde bliver indlagt i Nordjylland.
- Jeg har skrevet heldet ind i vagtplanen, siger chefjordemoder på Aalborg Universitetshospital, Lisbeth Hammer til DR.
Læs artiklen  
Kilde: DR den 04-12-16


Hvor galt skal det gå, før jordemødrene bliver hørt?
Debatindlæg af Anne Viborg, cand.mag. og mor til to, om travlheden på fødegangene. Hun mener, at situationen skaber et A- og B-hold af fødende, hvor de ressourcestærke kan købe sig til tryghed og den tilstrækkelige svangreomsorg i privat regi.
Læs debatindlægget  
Kilde: Politiken den 02-12-16


Der er kommet flere jordemødre, men færre hænder til fødsler
Ulla Astman,
formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, siger:
- Jeg anerkender klart, hvad jordemødrene oplever på fødeafdelinger, selvom tallene ser anderledes ud. Det handler blandt andet om, at man på nogle afdelinger har ændret fagsammensætningen, så der er mindre støttepersonale i form af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og en større kompleksitet i flere forløb.
Tallene afspejler ikke virkeligheden, for nok er der flere jordemødre, men der er også flere opgaver, siger kredsformand i Region Sjælland for Jordemoderforeningen, Bodil Bjørg Korsgaard:
- Vi har udvidet kompetenceområdet, så jordemødre de senere år har erstattet andre faggrupper på svangre- og barselsafdelingerne og i ultralydsafdelingerne. Det er fint, for det er vi uddannet til, men det betyder ikke, at der samlet set er tilført flere hænder til fødselsbetjeningen. Samtidig har fuldtidsstillinger afløst vikarer og overarbejdstid. Med andre ord ser det ud, som om der er kommet flere jordemødre, men de samme mennesker var også i systemet før.
Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra KORA mener, at forholdet mellem fødsler og jordemødre, ikke kan forklare hele arbejdspresset. Han mener, at ressourcerne bruges forkert. Hospitalerne skal årligt øge produktiviteten med to procent eller skabe tilsvarende besparelser. Men det er et rigidt mål på antal ydelser, der passer ringe til fødeområdet, hvor en fødsel nu engang tager den tid, den tager. Man burde I stedet måle på, hvor sunde børnene er er.
Ulla Astman er enig, men det kræver ifølge hende, at Christiansborg tør slippe taget om den nøjeregnende økonomistyring.
Læs artiklen  
Kilde: Kristeligt Dagblad den 02-12-16


Trods travlhed tager flere jordemødre mod færre børn
Flere komplekse fødsler og nye opgaver er forklaringen på øget travlhed. Måske skal sosu-assistenterne tilbage på fødestuerne, lyder det fra regionerne. Stina Kruse Skov, næstformand i Jordemoderforeningen og jordemoder på Rigshospitalet forklarer, hvorfor der er travlt selv om antal fødsler er faldet og antal jordemødre er steget:
- Men det er et fejlagtigt billede, for man kan altså ikke stille det op på dén måde. På bundlinjen er der de seneste 10 år ikke blevet flere jordemødre på fødegangene, og der er ikke flere hænder ved fødslerne.
Stina Kruse Skov forklarer, at der i 2007 var rigtig mange jordemødre ansat i vikariater. Disse vikariater er nu blevet til fastansættelser, men det har ikke i sig selv givet flere hænder.
En anden forklaring er, at jordemødrenes arbejdsområde er blevet udvidet markant i perioden:
- Jordemødre arbejder ikke længere kun på fødegangene. Nu er jordemødre også ansat på svangregangene, på barselsafdelingerne og i scanningsafsnittene. Det har været et ønske fra regeringen og Danske Regioner, bl. a. fordi det giver en større fleksibilitet, når man kan flytte rundt på jordemødrene i travle spidsbelastningsperioder.
Ulla Astmann, formand for sundhedsudvalget I Danske Regioner, anerkender travlheden, men understreger, at det heftige tempo findes de fleste steder i sundhedsvæsenet.
Læs artiklen  
Kilde: Jyllandsposten den 02-12-16


Hospitalers personale beder politikere droppe sparekrav
Hospitaler skal levere en øget produktion hvert år, og det tærer på personalet. Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, siger:
- To procent lyder jo af ingenting. Men når det har stået på i 15 år, så er det (kun personalets tid, red.), der er tilbage at skære på. Og der, hvor man ikke skærer på personalet, er det på alt det, der skal give kvinden tillid til egne kræfter: Samtaler og fødsels- og forældreforberedelse.
Læs artiklen  
Kilde: Metroxpress den 02-12-16


Der er kommet flere jordemødre, men færre hænder til fødsler
Der er færre fødsler og flere jordemødre, alligevel er jordemødrene presset som aldrig før. Og medarbejdernes oplevelser reelle, siger Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner:
- Jeg anerkender klart, hvad jordemødrene oplever på fødeafdelinger, selvom tallene ser anderledes ud. Det handler blandt andet om, at man på nogle afdelinger har ændret fagsammensætningen, så der er mindre støttepersonale i form af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og en større kompleksitet i flere forløb.
Læs artiklen  
Kilde: Kristeligt Dagblad den 02-12-16


Pres på sygehuse vokser
TV-Avisen med blandt andre jordemødrene Lene Skou Jensen og Hanne Damgaard om det kommende baby-boom.
Se udsendelsen
Kilde: DR den 02-12-16


Debatten på DR2
Morten Hedegaard ca. 30 minutter inde i programmet.
Se udsendelsen
Kilde: DR2 den 01-12-16


Babyboom truer sikkerheden på fødeafdelingerne
Antallet af fødsler vil stige med 21 procent frem mod 2025, viser tal fra Danmarks Statistik. Det gør blandt andre formand for DSOG Thomas Larsen bekymret for sikkerheden på fødeafdelingerne.
- Lige nu er vi i en akut krise, og stiger fødselstallet til de 72.000 fødsler årligt, og tilføres vi ikke flere ressourcer, så er det klart, at sikkerheden bliver et problem, og vi tvinges til at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed, siger han.
Læs artiklen
Kilde: Metroexpres den 02-12-16


Jordemødre på Skejby har for travlt til frokost og fritid
Arbejdstilsynet skriver i deres rapport efter et besøg fødeafdelingen på Skejby, at jordemødrene har så travlt, at de ofte ikke har tid til at spise madpakken eller overskud til et socialt liv efter arbejde. Afdelingen har fået et påbud om at lette arbejdspresset.
- For det første tror jeg, det kommer til at betyde, at der er mange jordemødre, der tænker: Skal jeg lave noget andet? For det andet kommer det til at betyde, at vi ikke kan blive ved med at leve op til de krav, Sundhedsstyrelsen stiller om, at vi skal have en sikker og god betjening af de fødende, siger tillidsrepræsentant Tanja Lyth til DR Nyheder.
Sundhedsordfører Kirsten Normann (SF) mener, at jordemødre landet over har for travlt og at der er grænser for, hvor meget man kan effektivisere.
Læs artiklen  
Kilde: Ritzau, blandt andet bragt i Jyllandsposten den 02-12-16


Arbejdstilsynet undersøger arbejdspres på Skejby Sygehus
Ikke tid til madpakken og udmattede ansatte, som intet overskud har til et socialt liv. Sådan beskriver personalet forholdene på Skejby Sygehus' fødeafdeling ifølge en rapport fra Arbejdstilsynet.
Læs artiklen  
Kilde: DR nyheder den 01-12-16


Hver tiende fødende københavner er utilfreds med den hjælp, de har fået
"De fødendes oplevelser vidner om et meget presset system, som de vælger at bakke op om - på trods". Sådan siger direktør i Danske Patienter Morten Freil i følge Politiken om tal fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelsers (LUP) Fødsler, der kom tidligere på året.
Knap 1 af 10 kvinder mener, at deres samlede oplevelse af fødslen har været ' dårlig'.
Næstformand i Jordemoderforeningen Stina Kruse Skov synes, at tallene lyder "bekymrende høje", men frygter, at de i virkeligheden kan være højere.
- Vi ved, at så snart en kvinde sidder med et sundt og raskt barn på armen, glider oplevelsen i baggrunden. Derfor tror jeg ikke på, at tallene er dækkende for den egentlige oplevelse, som de fødende desværre kan have.
Artiklen bringer eksempler fra Herlev Hospital på, at antallet af jordemødre er faldet og antallet af fødsler er steget. Artiklen bringer også fødselshistorier.
Læs artiklen  
Kilde: Politiken den 01-12-16


Alle har ret til en tryg start på livet
Debatindlæg fra Pia Olsen Dyhr, formand for SF, som indledes med ordene: "Vores jordemødre arbejder under urimelige arbejdsforhold. Samtidig vil regeringen skære voldsomt ned i den offentlige sektor for at give skatterabatter til dem, der har mest."
Læs debatindlægget  
Kilde: Politiken den 01-12-16


Thulesen åbner for flere penge til fødeafdelinger
Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl vil have sikkerhed fra regeringen for, at regionerne bruger penge på fødeafdelinger. Han åbner samtidigt for yderligere tilskud:
- Debatten raser helt berettiget om situationen på landets fødeafdelinger. DF fik presset 50 millioner kroner igennem øremærket bedre forhold. Vi må nu have sikkerhed for, at regionerne har brugt pengene til formålet og se på, om der ikke skal flere penge til, skriver Kristian Thulesen Dahl på Facebook.
Læs artiklen  
Kilder: Randers Amtsavis og flere andre medier 01-12-16

Læs Facebook opslaget


Privat jordemoder vil give fødende nærvær og tid til tvivl og spørgsmål
Nogle jordemødre vælger også at forlade fødeafdelingerne i det offentlige sygehusvæsen og starte for sig selv. Høre debat med Johanna Saxe Korch, privat jordemoder med klinikken "Sensibykorch".
Hør udsendelsen
Kilde: DR Orientering den 01-12-16 


Minister skal forklare stress på Skejbys fødegang
SF og Socialdemokratiet har kaldt sundhedsministeren i samråd efter kritik af forholdene på fødegangen i Skejby og andre af landets fødegange.
Læs artiklen
Kilde: TV2 Østjylland den 01-12-16

Samrådsspørgsmål

"Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen fremadrettet vil sikre rimelige og ordentlige forhold på landets fødselsafdelinger i en tid med stigende fødselstal og en bebudet lav offentlig vækst på 0,3 pct.? Der henvises til artiklerne "Rigets fødselschef går i protest" og "Fødeafdelinger i hele landet er pressede til bristepunktet" bragt i Politiken henholdsvis den 29. og 30. november 2016 og Jordemoderforeningens henvendelse af 14. juni 2016 til Sundheds- og Ældreudvalget, jf. SUU alm. del - bilag 572 (folketingsåret 2015-16).
Spørger: Kirsten Normann Andersen (SF)
Minister: Sundhedsministeren
Læs mere  
Kilde: Folketinget den 01-12-16


Overlæge på OUH: Jordemødrene presses for hårdt
Ifølge ledende overlæge på OUH Bjarne Rønde, så fylder finanslovsmidlerne ikke det hul, som tidligere besparelser har gravet i ressourcerne. Derfor har jordemødrene og fødselslægerne på OUH, ligesom på landets andre store fødeafdelinger, alt for travlt.
Læs artiklen
Kilde: Fyens.dk den 01-12-16


Morten Hedegaard efter opsigelse: Jeg har aldrig prøvet noget lignende
Læs om Morten Hedesgaards dag minut for minut.
Læs artiklen  
Kilde: Dagens Medicin den 01-12-16


122 forældre sender blomster til afgående fødselschef
En mor, der har haft en kompliceret fødsel på Rigshospitalet, opfordrede i en facebook gruppe til at give penge til en buket til Morten Hedegaard. På under 24 timer har hun samlet 2.485 kroner fra 122 forældre fra København.
Læs artiklen  
Kilde: Politiken den 01-12-16


Skal man være nervøs for at føde på Riget?
Skal man som højgravid være nervøs, hvis man står over for at føde på Rigshospitalet?, spørges der i artiklen. Og den svarer selv, at ifølge lægerne er sikkerheden i orden. Men du skal regne med, "at det bliver et kort visit, hvor personalet nok vil have rygende travlt og ikke voldsomt meget tid til at sikre en god oplevelse".
Læs artiklen  
Kilde. Berlingske den 30-11-16 


Advarselslamper har blinket længe på fødeafdelingerne
Forholdene på flere af landets fødeafdelinger er langtfra optimale, hvilket både fødselslæger og jordemødre har fortalt politikerne mange gange. De er stærkt bekymrede. Formanden for DSOG Thomas Larsen siger:
- Antallet af fødsler stiger kraftigt i de større byer. Det er super glædeligt og er noget, vi har gået og sukket efter. Men det sker samtidig med, at ressourcerne og rammerne på fødeafdelingerne er blevet tiltagende snævre.
Læs artiklen  
Kilde: Berlingske den 30-11-16


Skal du føde? Så kan det blive MEGET mere effektivt!
P3 program med Tue og Tony
Se video  
Kilde: DR P3Flere opgaver til hver jordemoder 
På grund af den tiltagende mængde af opgaver kan man ikke blot se på antallet af fødsler og antallet af jordemødre og sammenligne fødeafdelingernes budget år for år. Og de færreste i toppen af sundhedsvæsenet har forstået, at jordemødrenes opgaver har ændret sig markant, mener Birgit Plough Jensen, kredsformand for Jordemoderforeningens Hovedstadskreds. 

Trods flere penge brokker personalet sig ikke unødigt, fastslår jordemoder Birgit Plough Jensen
- De ansatte på landets fødegange og i Region Hovedstaden strækker sig akrobatisk langt for at levere de ydelser, som vi mener, at de fødende, de gravide og de syge har brug for. Også længere, end vi måske burde. Og der er kvalitetsforringelser i de tilbud, de fødende får i disse år, fordi økonomien er stram.
Læs artiklen 
Kilde: Politiken den 30-11-16 


Jordemødre efter fødselschefs protestafgang: Presset er stort i hele landet
Det bør være en øjenåbner for landets politikere, at Rigshospitalets fødselschef siger op i protest mod arbejdsvilkårerne. Det er ikke kun på Rigshospitalet, at personalet på fødeafdelingen løber stærkt for at nå alle opgaver. Det enorme arbejdspres findes på afdelingerne over hele landet, og det er langtfra noget nyt, siger Jordemoderforeningen til DR Nyheder.

- Det er noget, vi har sagt i årevis. Vi ser en tendens til, at jordemødrene nu fravælger fødeafdelingerne og finder andre måder at være jordemoder på eller helt stopper, fordi vilkårene er, som de er, siger foreningens næstformand Stina Kruse Skov

- Når en af de dygtigste fødselslæger som Morten Hedegaard går i protest, så skal de her problemer tages dybt, dybt alvorligt, 
Vilkårene er simpelthen blevet for dårlige, og flere steder er det svært at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Stina Kruse Skov
Læs artiklen
Kilde: DR Nyheder den 30-11-16 


P1 Morgen
Om situationen på fødeområdet - interview med Stina Kruse Skov (ca. 60 minutter inde i klippet)
Hør udsendelsen 
Kilde: DR P1 Morgen den 30-11-16 


Nogle steder siger hver fjerde jordemoder op: 'Vi strækker os helt ekstremt langt'
Interview i Ekstra Bladet med næstformand Stina Kruse Skov, som blandt andet siger: 

- Det her er noget, som vi har gjort opmærksomme på i årevis, og der er blevet skåret og skåret på det her område. Vi kan sagtens genkende det, som Morten Hedegaard peger på, når han går som konsekvens af rammerne for vores arbejde. Problemet er, at de vilkår, vi arbejder under, simpelthen er for hårde. Vi har for mange opgaver, og der er for mange behov, der skal dækkes med for lidt tid og for få hænder. 

- Det er nogle meget store tal (i Jordemoderforeningens undersøgelse af jordemødre, der forlader fødegangen), og det er jo både en konsekvens af rammerne på fødeafdelingerne, men også fordi jordemødre har fået et bredere arbejdsfelt og kan få et andet arbejdsområde i dag. Derfor ser vi, at fødeafdelingerne bliver valgt fra, fordi der er de ringeste arbejdsvilkår. 

- Konsekvenserne (af travlheden) ser man først og fremmest hos personalet, fordi vi strækker os helt ekstremt langt for at få enderne til at mødes. Der ser vi konsekvenserne, fordi jordemødre, vil gå meget, meget langt for, at det ikke skal kunne mærkes blandt de fødende. Problemet er bare, at vi ikke kan holde til det ret længe. Det kan blive svært problematisk, hvis vi når til et sted, at der mangler så mange jordemødre, at vi ikke kan være til stede hos de fødende. 

- Der er mange fødesteder, der mangler jordemødre og har svært ved at rekruttere i øjeblikket. Lige nu bliver der hvert år uddannet 100 jordemødre flere, end der går på efterløn. Hvis du ikke kan rekruttere jordemødre på fødegangene, så kan det kun være på grund af arbejdsforholdene er for kritiske. 

- Det her skal løses ved, at vi sætter os ned med politikerne og med de involverede faggrupper og omlægger det her område fuldstændigt, så vi får sikret kvindernes og familiernes rettigheder i forhold til graviditet og fødsel. 
Læs artiklen 
Kilde: Ekstra Bladet den 30-1-16


Fødselschef gik i protest: Nu bakker kollegerne op
Lægekollegiet på Obstetrisk Klinik udsendt en sympatierklæring med Morten Hedegaard. De skriver blandt andet:

- Vi deler Morten Hedegaards bekymring for afdelingens fremtid. Som lægekollegaer til Morten Hedegaard foruroliger det os, at man opadtil i systemet og fra politisk hold ikke har været tilstrækkelig lydhør overfor de relevante bekymringer, som Morten Hedegaard har udtrykt gentagne gange.

- Skal vi fremover fortsat yde fødselshjælp af den høje kvalitet, som vi dagligt bestræber os på, må de nødvendige økonomiske rammer stilles til rådighed.

- Morten Hedegaard bliver, set fra et fagligt og kollegialt synpunkt, meget vanskelig - om ikke umulig - at erstatte. Morten Hedegaard er en kapacitet uden lige. Ekstremt fagligt velfunderet, empatisk og menneskelig i sin omgang med kollegaer, - og en patienternes mand i ordets bedste betydning. Vi er meget kede af, at det er kommet dertil, at Morten Hedegaard har valgt at tage sin afsked.
Læs artiklen
Kilde: TV2 den 30-11-16


Lægeformand: Det er en trist dag for alle fødselslæger
- Det er en trist dag for alle fødselslæger. Det siger ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital og formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Thomas Larsen, om klinikchef Morten Hedegaards afgang.
- Når en som Morten Hedegaard ikke kan få enderne til at hænge sammen, så skal man virkelig lytte til det, fortsætter Thomas Larsen.
Travlheden på fødegangen i København er langtfra et enkeltstående tilfælde, men kan mærkes på landets andre hospitaler, fastslår Thomas Larsen.
- Vi kunne godt løse det ved at arbejde ekstra, hvis det varede i en periode. Men vi ved, at antallet af fødsler forsætter med at stige. Vi går fra 58.000 fødsler i 2015 til omkring 78.000 i 2025. Det bliver vi nødt til at håndtere, og det kan vi ikke med de nuværende rammer, der er nu, siger Thomas Larsen.
Læs artiklen
Kilde: DR den 30-11-16


Kronik: De svagest stillede får de dårligste fødsler
Kronik af jordemoder Camilla Tved, læge Ole Hartling og jordemoder Marianne Axelsen om de forhold, der har ført til at Morten Hedegaard træder af. De mener, at vi er ved at skabe et A-og B-hold både for fødende og for jordemødre.
Læs kronikken 
Kilde: Politiken den 30-11-16


Gider du lige føde to procent hurtigere?
Fødslen er ifølge Pernille Skipper et af de mest sårbare og dyrebare øjeblikke i en ny families liv. Det er altafgørende for en god start på livet, at den fødende kvinde får den omsorg, hun har brug for. Pernille Skipper finder det derfor dybt uacceptabelt, at flere års nedskæringer og produktivitetstyranni på landets fødeafdelinger tvinger de ansatte til at løbe så stærkt, at de ikke har mulighed for at gøre deres arbejde, så godt som de ønsker.
Læs artiklen
Kilde: TV2 den 30-11-16


ALARM: KAOS PÅ FØDEGANGEN
- Jeg oplever et øget pres, hvor vi ofte kører på kanten af, hvad vi kan overkomme, siger jordemoder Lene Skou Jensen, Rigshospitalet. Hun fortæller, at hendes kolleger er slidte, og at der er mange sygemeldinger.
Jordemoderforeningens næstformand Stina Kruse Skov fortæller, at hver fjerde jordemoder siden begyndelsen af 2016 har søgt væk fra det offentlige til private klinikker eller lægepraksis.
De hårdest ramte steder er fødegangene i hovedstadsområdet, men også Odense, Skejby og Aalborg er ramt. Arbejdstilsynet har i 2016 uddelt sure smileys til både Rigshospitalet og Odense Universitetshospitals fødeafdelinger på grund af for store arbejdsmængder og tidspres.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger til Politiken, at de 50 millioner, som blev afsat til fødeafdelingerne, skal regionerne få til at række, så alle gravide føler sig trygge ved at føde og at de ansatte har ordentlige arbejdsforhold. Region Hovedstaden svarer, at man har tilført ekstra midler til fødeområdet, men at man ikke kan friholde fødeafdelingerne, når der skal findes besparelser på 600 mio. kroner.

Udpluk af artiklens udtalelser fra jordemødre:
Lene Skou Jensen, Rigshospitalet:
Vi gør, hvad vi kan, for at de fødende ikke mærker til det, men vi har svært ved at leve op til de forventninger, vi har til os selv som jordemødre. Den konstante slitage får en konsekvens på et tidspunkt.
Det er utrygt både for jordemødre og de kommende forældre. Stress og jag er en rigtig dårlig start på et forældreskab. Hvis man sender usikre forældre hjem efter en svær fødsel, er der større risiko for, at man ikke er i stand til at tolke barnets signaler og behov. Vi ser f. eks., at det går ud over amningen.

Sara Bjerregaard, tidl. ansat på Rigshospitalet, nu selvstændig:
Jeg havde en kvinde i fødsel, en anden fødende ringede akut på telefonen, og jeg så en tredje på gangen, hvor manden var desperat for at finde en jordemoder, der kunne hjælpe hans kone. Når jeg kom hjem fra sådan en vagt, blev jeg i tvivl: Fik jeg nu givet indsprøjtningen til den rigtige? Jeg gik ofte hjem fra arbejde med en fornemmelse af, at det var mere held end forstand, at det gik godt i dag. Jeg følte, at det nogle gange var tilfældigt, om vi opdagede, når en kvinde f. eks. var ved at forbløde efter en fødsel.

Charlotte Kogler, tidl. ansat på Hvidovre Hospital, nu privatansat
:
Jeg følte mig ikke stolt, og jeg følte mig ikke tilfreds. Jeg havde tid til at engagere mig, når jeg tog imod en baby, men så snart det var gjort, var det videre til næste. Jeg kunne ikke evaluere med parrene, og jeg kunne ikke gøre tingene færdigt. Jeg så mine kolleger gå ned med stress.
Kilde: BT, 1. december 2016


Jordemoder: Vi har travlt, men stemningen er god
På fødegangen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, klarer de skærene, så længe der ikke kommer yderligere besparelser, siger tillidsrepræsentant Susan Gerlach. Men hun advarer mod yderligere besparelser, som I givet fald vil komme til at gå ud over kerneydelsen.
- Vi har travlt. Og i nogle perioder med spidsbelastning har vi endda meget travlt og må kalde ekstra folk ind. Men jeg synes egentlig, at vi klarer os godt, siger Susan Gerlach.
Stemningen blandt jordemødrene på Hillerød er i følge Susan Gerlach god. De er gode til at hjælpe hinanden og få det bedste ud af det.
Kilde: Helsingør Dagblad 1. december 2016


Fødegange i hele landet oplever maksimalt pres
Det er ikke kun på Rigshospitalet, at personalet er presset. På landets øvrige hospitaler meldes der også om for stort arbejdspres. De melder om stigende travlhed og et arbejdsmiljø, der er presset til bristepunktet, fortæller ledende overlæger på fødeafdelingerne på Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital.
Aarhus Universitetshospital har inden for den sidste måned fået et påbud fra Arbejdstilsynet om, at de skal reducere arbejdsmængde og tidspres for at skabe balance i arbejdsdagen for deres medarbejdere. Jannie Dalby Salvig, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospitals fødeafdeling fortæller, at de I løbet af sidste forår havde over 100 akutte indkaldelser af jordemødre.
Hvidovre Hospitals fødeafdeling oplever en øget travlhed, der har medført, at personalet til tider må give køb på omsorgen til de fødende, fortæller Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge på Hvidovre Hospitals fødeafdeling.
Hillerød Hospital genkender travlheden, men ledende overlæge på fødeafdelingen Peter Hornnes genkender ikke den desperation, som Morten Hedegaard giver udtryk for.
Kilde: Politiken 1. december 2016


Rigets fødselschef går i protest
Morten Hedegaard forlader Rigshospitalet i protest ved årsskiftet med henvisning til, at der er alt for få hænder og for lidt tid til de fødende.

- Den økonomiske ramme, som jeg som klinikchef har skullet arbejde under, er med årene blevet strammere og strammere. Det er efter min opfattelse nu svært at have det ultimative ansvar for både patienternes behandling og medarbejdernes trivsel, skrev Morten Hedegaard i en afskedsmail til medarbejderne. 
Læs artiklen 
Kilde: Politiken den 30-11-16 


Se også Jordemoderforeningens Facebook side og hjemmeside
Stina Kruse Skov interviewes af DR
Stina Kruse Skov i TV2 News (klik på foto for større visning)