• Print
 • Bookmark and Share

OK18-Forliget på det kommunale område

Der er indgået aftaler for de næste tre år, hvor de generelle lønstigninger inkl. den skønnede udmøntning fra reguleringsordningen udgør 6,8 procent. Hertil kommer puljer mv. på i alt 0,7 procent og endelig indeholder forliget en reststigning på 0,6 procent. Reststigningen er en forventning om en lønudvikling som ligger ud over den der er aftalt i forliget, det vil fx sige lønstigninger der aftales lokalt.
Det vil sige, at der i alt er plads til stigninger på 8,1 procent. 

Priserne forventes at stige med 5,1 procent og med generelle lønstigninger på 6,8 procent, kommer alle til at opleve en reallønsudvikling.

Privatlønsværnet, som blev aftalt ved OK15 og som reelt forhindrer, at den offentlige lønudvikling kan følge med den private, er afskaffet.

Den 1. april 2019 er der midler til rådighed til de konkrete forbedringer af overenskomsterne, se andet sted på siden.

Forliget kort 

 • Der er afsat en særlig pulje til sygeplejersker og SOSU-assistenter. Det var et krav fra arbejdsgiverne, som fællesskabet valgte at imødekomme.
 • Der er afsat midler til en ligeløns- og lavtlønspulje. Jordemoderforeningen har fået midler fra ligelønspuljen og de er anvendt til overenskomstforbedringer.
 • Sundhedskartellet har præciseret, at spisepausen er en overenskomstsikret ret, som man forbeholder sig retten til at anlægge en voldgiftssag om, hvis der opstår uenighed herom.
 • Ferieaftalen er blevet tilpasset den nye ferielov, som træder i kraft i 2020.
 • Aftalen om fravær af familiemæssige årsager er blevet forbedret i forhold til frihed med løn i forbindelse med fertilitetsbehandling og omsorgsdage for plejeforældre mv.
 • Der er aftalt et projekt vedrørende fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen.

Ændringer i basis- og lederoverenskomsten

 • Tillæg til jordemødre med 10 års erfaring på baggrund af grunduddannelsen på 2.200 kr. årligt (2006-niveau). 
 • Pensionen er hævet fra 13,88 til 14,1 procent, hvortil der så er et fritvalgstillæg på 0,34, så man kan komme op på 14,44% ved at vælge pension
 • Tillæg for aften, nat og lørdag bliver forbedret
  - aftentillægget er hævet fra 27 % til 30 % 
  - nattillægget er hævet fra 32,5 % til 35 %
  - lørdagstillægget er hævet fra 28 % til 30 %
 • Pensionen af særydelser øget fra 3 % til 5 %.

Jordemoderforeningen har indgået overenskomst for ledere i KL

 • De indplaceres på løntrin L5 , L6, L10, L12 i Sundhedskartellets lederoverenskomst
 • Pension på 16,66% eller 17% ved valg af pension med det såkaldte fritvalgstillæg på 0,34%
 • ATP-sats A
 • Særlige feriegodtgørelse på 2,3 procent
 • Uden højeste tjenestetid
 • Allerede ansatte ledere indplaceres efter det aftalte. Evt. bedre vilkår bibeholdes som lokalt aftalt 

Ændringen er i perioden på trin og centrale tillæg

Se tabel