• Print
  • Bookmark and Share

Vil du med i kredsbestyrelsen?

Så kan du melde dit kandidatur helt frem til og på generalforsamlingen i din kreds.

Af: Anne-Marie Kjeldset
29. marts 2017

Der er ikke en frist den 5. april for at melde sit kandidatur til de nye poster i kredsbestyrelserne, som vi fejlagtigt fik skrevet på bagsiden af Tidsskrift for Jordemødre, der netop er udkommet.

Alle valgbare medlemmer af Jordemoderforeningen kan stille op til valg op til og på generalforsamlingen i de respektive kredse.

Kandidater til landsformandsposten, kredsformandsposterne og til de to nye poster i hovedbestyrelsen skal derimod indgive deres kandidatur senest den 5. april.

Læs mere om valgene og om de nye muligheder for indflydelse i kredse og hovedbestyrelse i Tidsskrift for Jordemødre nr. 2-2017 side 21-24 eller på hjemmesidens valgside.