• Print
  • Bookmark and Share

Vanskeligt at få midler til uafhængige forsøg

Af: Anne-Mette Schroll, forsknings- og Udviklingskonsulent
20. april 2017

"For patienternes, de pårørendes og samfundets skyld er vi nødt til at sikre bedre forhold for de kliniske forsøg, som ikke har kommerciel interesse"

Overlæge Anders Perner fra Rigshospitalet har sammen med flere forskningskollegaer i et debatindlæg i Ugeskrift for Læger sat fokus på, hvor vanskeligt det er at få midler til især uafhængige kliniske forsøg. En pointe, der i høj grad er relateret til den jordemoderfaglige forskning, hvilket der også peges på i indlægget.

Som det også pointeres i indlægget, er kliniske forsøg med til at redde og forbedre liv - også de forsøg, der ikke omhandler lægemidler. Det må derfor være et samfundsanliggende at sikre, at man i tildelingen af forskningsmidler udarbejder objektive kriterier, der sikrer mulighed for forskning blandt andet indenfor jordemoderinterventioner.

Læs debatindlægget: Kliniske forsøg forbedrer og redder liv