• Print
  • Bookmark and Share

Valg af næstformand afgjort

06. april 2015

Ved opstillingsfristens udløb 5. april 2015 var der indkommet én kandidat til næstformandsposten i Jordemoderforeningen: Ann-Birgitte Havelund Nielsen fra Aarhus Universitetshospital.

Ann-Birgitte er hermed valgt ved fredsvalg til ny næstformand i Jordemoderforeningen som afløser for Kit Dynnes Hansen. Kit ønskede ikke genvalg efter 12 år på posten.

- Stort tillykke til Ann-Birgitte Havelund Nielsen med valget - og velkommen i formandskabet. Jeg glæder mig over valget og ser frem til et tæt og frugtbart samarbejde med Ann-Birgitte, der er en velkendt kollega fra årene som TR i Skejby, siger Lillian Bondo.

Den ny næstformand tiltræder 1. juni
Fredag den 29. maj vil der være mulighed for at sige farvel til den afgående næstformand og goddag til den nyvalgte ved en reception i Jordemoderforeningen. Mere herom i Tidsskrift for Jordemødre nr. 3-2015.