• Print
  • Bookmark and Share

Vaccination mod influenza

21. september 2017

Ifølge 'Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 29. august 2017' har blandt andre gravide i 2. eller 3. trimester med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination.

Tilbud om gratis vaccination gælder til og med udgangen af februar 2018 for gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne.

Graviditet og amning
Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet for influenza A(H1N1) pdm09, som har været i omløb siden 2009. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide.

Influenzavaccination af gravide kan give barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden.

Læs mere om influenzavaccination i EPI Nyt for uge 38