• Print
  • Bookmark and Share

Underskrevet forlig

03. maj 2018

Så blev der underskrevet forlig mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet om de organisationsspecifikke forbedringer. Det er de forbedringer der ligge ud over det generelle forlig med fx de generelle lønstigninger.

Der er aftalt forbedringer af erfaringstillægget, ATP, pension til både basisstillinger og ledere, og som del af en pulje til særlige formål er der aftalt forbedring af pensionen af ulempetillæggene og afsat en pulje til jordemødre i akutarbejdet med fødsler.

Den nærmere udmøntning af denne pulje skal aftales endeligt på plads inden den 8. maj. Vi orienterer nærmere om det samlede forlig, når puljen er færdigforhandlet.