• Print
  • Bookmark and Share

Tag ikke vikarjobs på Færøerne

23. november 2018

Jordemoderforeningen er blevet gjort bekendt med, at forskellige vikarbureauer har kontaktet en del jordemødre i Danmark og opfordret disse til at tage vikararbejde på Færøerne.

Vi har gjort bureauerne opmærksom på, at den færøske Jordemoderforening Ljósmøðrafelag Føroya har varslet konflikt over for det færøske finansministerium (Fíggjarmálaráðið) omfattende alle jordemødre.

På den baggrund har vi henstillet om, at bureauerne respekterer den lovlige igangværende konflikt, og ikke sender jordemødre til Færøerne, så længe konflikten varer.

Læs også nyheden 'Strejkevarsel på Færøerne'

Opdatering den 27. november 2018

Konflikten er afsluttet - opdatering kommer