• Print
  • Bookmark and Share

Sygeforsikringen "danmark" giver støtte til jordemoderydelser

10. november 2011

Jordemoderforeningen har de sidste tre år været i tæt dialog med Sygeforsikringen "danmark" om støtte til private jordemoderydelser.

Det er nu lykkedes. Sygeforsikringen "danmark" vil fra 1. januar 2012 give støtte til jordemoderydelser.

Der skal være tale om jordemoderydelser, der ligger indenfor, hvad man normalt vil betegne som jordemoderkonsultationer mm. I første omgang vil det nok primært være privat fødselsforberedelse og konsultationer i forbindelse med skanninger, men det kan naturligvis også være ammevejledning, hjemmefødsler etc.

Sygeforsikringen "danmark" giver tilskud på 30 % af egenudgiften, dog max 300 kr. pr. konsultation. Jordemoderhjælp i forbindelse med fødsel erstattes med 30 % af egenudgiften, dog max 1.500 kr. Den forsikrede kan få max 2.400 kr. pr. år.

Se taksterne på Sygeforsikringen "danmarks" hjemmeside