• Print
  • Bookmark and Share

Sukkervand til nyfødte

23. april 2014

Forældre til nyfødte vil fortsat få tilbud om sukkervand til deres nyfødte, når de skal have taget blodprøve. En ny undersøgelse, der antyder, at sukkervandet ikke virker smertestillende, er for lille til at ændre praksis på området.

De seneste ti år har det været rutine på landets børne- og barselafdelinger at give nyfødte 0,5 ml sukkervand i munden lige før, de skal have taget en blodprøve, - for eksempel en hælblodprøve til PKU-undersøgelsen. Når barnet får sukkervand, oplever det tilsyneladende mindre smerte ved stikket vurderet ud fra barnets ansigtsudtryk.

En ny engelsk undersøgelse, som netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift The Lancet stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, om barnet reelt oplever mindre smerte, fordi det får sukkervand. Undersøgelsen bygger på undersøgelse af 59 nyfødte, hvoraf 30 fik sterilt vand i munden, og 29 fik sukkervand to minutter før, hæleblodprøve blev taget. Man lavede videooptagelser af børnene for at vurdere ansigtsudtryk og mimik. Man overvågede desuden hjerterytme, iltoptagelse, samt målte elektriske reaktioner i hjernen. Undersøgelsen viste, at i gruppen af børn, der fik sukkervand, var der langt flere, der ikke skar ansigt, i forhold til gruppen af børn, der fik sterilt vand. Men forskerne mener ud fra måling af de elektriske impulser i hjernen at kunne vise, at børnene, der fik sukkervand alligevel kunne føle samme smerte som de børn, der kun fik sterilt vand.

Ledende børnelæger afviser imidlertid at ændre praksis på grund af den ny undersøgelse, da den er for lille og resultaterne for usikre til, at man med sikkerhed kan påvise, at sukkervand ikke virker smertestillende på nyfødte. Derfor vil forældre fortsat få tilbud om, at deres barn får 0,5 ml sukkervand i munden to minutter før blodprøvetagningen. Sukkervand skal altid gives på indikation, fx ved blodprøvetagning eller droplægning.

Kilde: The Lancet

September 2010