• Print
  • Bookmark and Share

Stil op til DSAs delegeretforsamling

21. december 2015

I 2016 er der valg til DSAs delegeretforsamling, som er DSAs øverste myndighed.

Delegeretforamlingen
De 70 delegerede har medindflydelse på de overordnede beslutninger vedrørende DSAs virksomhed, herunder bl.a. valg af DSAs hovedbestyrelse og fastsættelse af kontingent.

De delegerede bliver valgt for en 4-årig periode, og der er møde en gang hvert andet år. Herudover vil de delegerede løbende blive orienteret om DSAs arbejde og den arbejdsmarkedspolitiske udvikling gennem referater fra hovedbestyrelsesmøderne.

På delegeretmødet i 2014 blev det besluttet at ændre antallet af delegerede fra 96 til 70.

Hvordan og hvornår stiller man op
Alle medlemmer af DSA kan stille op til valget ved at udfylde en opstillingsformular på hjemmesiden dsa.dk/valg.

Man kan stille op i perioden 1. januar 2016 til 31. januar 2016.

Valget
Der bliver kun valg i et område, hvis der er opstillet flere kandidater, end der er pladser. Antallet af pladser i det enkelte område fordeles ud fra medlemstallet ved årsskiftet. DSA offentliggør den nøjagtige fordeling af pladser pr. faggruppe og område efter nytår.

Nedenfor ses fordelingen ud fra sidste medlemsoptælling fra udgangen af september 2015.

  • DSR 48
  • Radiograferne 1
  • Jordemødrene 2
  • Fysioterapeuterne 8
  • Ergoterapeuterne 6
  • Dbio 5
  • Samlet 70