• Print
  • Bookmark and Share

Stiftelse af et jordemodervidenskabeligt selskab

24. oktober 2017

Efter medlemmødet vil der blive afholdt et møde med konkret oplæg om stiftelse af videnskabeligt selskab for jordemødre.

Mødet holdes umiddelbart i forlængelse af medlemsmødet og forventes at vare en time.

Tilmelding nødvendig af hensyn til Odin Havnepark - tilmeld dig her https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/58/ 

Der serveres Kaffe/te, vand og frugt

Målgruppe: Alle jordemødre og jordemoderstuderende i Danmark

Arrangør: Initiativgruppen i samarbejde med Jordemoderforeningen