• Print
  • Bookmark and Share

Status på processen omkring høringen om ’Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet’

06. maj 2019

Jordemoderforeningen indgav sammen med mange andre interessenter høringssvar på Sundhedsstyrelsens høringsudkast over "Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet" i begyndelsen af april.

Sundhedsstyrelsen melder nu tilbage, at de har fået mange høringssvar til høringen om "Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet". De er i gang med at bearbejde det indkomne materiale og fastlægge den videre proces.

Styrelsen forventer at kunne melde noget mere ud vedrørende den videre proces i starten af juni 2019.