• Print
  • Bookmark and Share

Stadig diskrimination i forbindelse med graviditet og barsel

26. juni 2015

Institut for menneskerettigheder har fået udarbejdet en kortlægning af, i hvor stort omfang kvinder og mænd oplever diskrimination i forbindelse med graviditet og barsel. Deltagerne i undersøgelsen venter barn eller er blevet forældre i 2008 eller senere.

Kortlægningen viser, at mange oplever at beslutningen om at få børn medfører negative konsekvenser for deres arbejdsliv.

Det viser tallene
Knap hver femte kvinde undlader at søge nyt job, mens hun er gravid, da hun har en forventning om, at alene af den grund vil blive fravalgt.

En ud af seks, der har været til jobsamtale, er blevet spurgt til planer om børn.

18 procent af kvinderne og syv procent af mændene oplever forringelser af deres arbejdsvilkår, når de fortæller, at de venter barn. Det drejer sig om at få frataget arbejdsopgaver, timer eller ikke at blive forlænget i stillingen.

Hver niende kvinde oplever negative reaktioner fra sin leder, når hun fortæller om sin graviditet.

Både mænd og kvinder holder kortere orlov, end de reelt ønsker.

Hver fjerde kvinde får ikke tilstrækkelig information fra sin arbejdsplads under sin barselsorlov. 17 procent af kvinderne og fire procent af mændene bliver ikke kaldt til lønforhandlinger under orloven.

12 procent af kvinderne får nye arbejdsopgaver, når de vender tilbage til jobbet. 11 procent får frataget ansvar og seks procent bliver degraderet.

Anbefalinger
Institut for menneskerettigheder anbefaler på baggrund af undersøgelsen at Beskæftigelsesministeriet præciserer reglerne. Samtidigt opfordrer de til at regeringen arbejder på at fremme en mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem mænd og kvinder. De opfordrer også arbejdsmarkedets parter til at sikre området yderligere. 

Læs mere
Læs selve undersøgelsen