• Print
  • Bookmark and Share

SF stiller forslag om jordemoderbesøg på arbejdspladsen

24. juli 2017

SF har valgt at stille forslag om, at vi i Danmark skal have en ordning, så jordemødre kan komme tidligt på besøg hos den gravide på arbejdspladsen, hvis den gravide ønsker det. Formålet er at sikre bedre forhold for den gravide og nedsat sygefravær.

SF tager udgangspunkt i en stor rapport fra Socialforskningsinstituttet, der påviser, at den gravide har 48 sygedage, og at vurderingen er, at en del af dette kunne undgås ved bedre rådgivning tidligt i graviditeten. Det er også understøttet af såvel danske som norske erfaringer. I dag ser jordemoderen først den gravide på et sent tidspunkt, og der er efter besparelser ikke tid i konsultationerne til grundige drøftelser af sammenhæng mellem arbejdsliv og graviditet.

Jordemoderforeningen støtter op om forslaget, da vi ved, at en tidlig indsats giver gode resultater. Vi ved også, at mange i 1. trimester har graviditetsgener, som senere går over, hvorfor det i disse tilfælde vil være bedre med sygemeldinger i kortere perioder i stedet for en permanent sygemelding. Det kan netop jordemoderen vurdere.

SF's forslag lægger sig ikke fast på organiseringen. I dag har vi allerede jordemødre, der som selvstændige arbejder på den måde, som SF lægger op til. Det er jordemødre, der er glade for at arbejde på denne måde, og tilbagemeldingen er også, at både de gravide og virksomhederne er glade. Kendskabet til de gode resultater er dog ikke så stor. Det kan være, at SF's forslag ændrer på dette. For både Jordemoderforeningen og for de involverede jordemødre er det vigtigt, at ordningen er et frivilligt tilbud til de gravide.

Efter SF har annonceret deres forslag, har flere kommenteret, at der mangler jordemødre. Det er ikke tilfældet. Siden 2009 er der uddannet ca. 100 jordemødre mere om året, end der går på pension. Det gælder også fremover. En del har dog valgt at forlade faget, fordi arbejdsforholdene på nogle fødesteder har været for hårde. Men de er stadig derude på arbejdsmarkedet og kan bruges til en sådan opgave. Som vi har forstået SF's forslag, vil der i selv en fuldt implementeret national ordning maksimalt være brug for 150-200 jordemødre.

Jordemoderforeningen hilser også velkommen, at provenuet ved et mindre sygefravær skal bruges på bedre normeringer på landets fødeafdelinger. Det er tiltrængt, og til gavn for alle landets gravide og vil give et tiltrængt løft, så afvandringen af jordemødre fra afdelingerne heller ikke fremover bliver så høj.

 

Læs om forslaget