• Print
  • Bookmark and Share

Screening for depression i graviditeten

28. november 2017

11 procent af de vordende mødre og otte procent af fædrene viser tegn på depression allerede i graviditeten. Det viser en undersøgelse, som chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet står bag.

677 kvinder og 529 mænd blev screenet for tegn på depression hos praktiserende læge i graviditetsuge 24. Alle, der viste tegn over cut off, blev tilbudt psykologsamtale på Rigshospitalet umiddelbart efter screeningen. 65 procent af dem, der tog i mod tilbuddet, kom helt ud af risiko for depression.

- Jo tidligere vi kan sætte ind jo bedre. En depression hos enten mor eller far risikerer at få stor negativ indflydelse på den første tid med barnet, hvor barnet og forældrene skal lære hinanden og kende, og hvor en helt ny hverdag skal op og køre, siger Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.

- Screening for depression allerede tidligt i graviditeten giver mulighed for at tilbyde hjælp for eksempel i form af samtaler med specialuddannede jordemødre eller psykologer, hvor målet er, at depressionen ikke kaster skygger ind over fødslen og den første tid med barnet. En screening må ikke stå alene i form af et afkrydsningsark, som den gravide og hendes partner skal udfylde. Spørgsmål om så følsomme emner skal stilles i et trygt rum, hvor der er tid til samtale og spørgsmål. Der er brug for et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde for at løfte opgaven med at finde de sårbare kommende forældre så tidligt som muligt og for at vi kan tilbyde dem den rette hjælp ved behov. Jeg ser umiddelbart et samarbejde mellem regionernes fødesteder, kommunerne, jordemødre og sundhedsplejersker som første led i en sådan indsats, siger Lillian og henviser til, at Sundhedsstyrelsen netop nu er i gang med revision af anbefalinger for svangreomsorgen, der blandt beskæftiger sig med screening af gravide.

Kontakt for mere information:
Anne-Marie Kjeldset, Pressemedarbejder 21 76 64 40
Lillian Bondo, Formand for Jordemoderforeningen 23 43 94 33