• Print
  • Bookmark and Share

Screening af gravide virker

18. februar 2015

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B er fortsat meget lavt.

Takket være screeningen af gravide for hepatitis B findes der hvert år et betydeligt antal asymptomatiske smittebærere. Disse kan i dag behandles i graviditeten. Der er ikke anmeldt nogen børn smittet ved fødslen i Danmark efter indførsel af den generelle screening af gravide.

Kvinder tegner sig for størstedelen af de anmeldte med kronisk hepatitis B, og en del af disse findes ved graviditetsscreeningen. Da det må antages, at hepatitis B er lige hyppig blandt mænd og kvinder, er det ifølge Statens Serum Institutu sandsynligt, at der befinder sig et ukendt antal udiagnosticerede mænd i Danmark.

Kilde: EPI-Nyt fra Statens Serum Institut for uge 7/8