• Print
  • Bookmark and Share

Sammen om mental sundhed

28. september 2017

En ny hjemmeside, 'Sammen om mental sundhed', er netop blevet lanceret.

På siden kan du hente råd om, hvordan du kan tackle mentale helbredsproblemer som stress, angst og depression på arbejdspladsen og dermed hjælpe medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flaget.

Rådene er delt op i råd til ledere, nøglepersoner og kolleger samt til dig selv.

Bag hjemmesiden står et partnerskab, som udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017. Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet, og Komiteen for Sundhedsoplysning har sekretariatsfunktionen i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate.

Læs mere på mentalsundhed.dk