• Print
  • Bookmark and Share

Sagkyndig rådgiver i Sundhedsstyrelsen

var det noget for dig?

24. januar 2019

Sundhedsstyrelsen søger sagkyndige rådgivere i jordemodervæsen. 

Det ugentlige timetal er sat til fire timer. Du skal deltage i fx møder og indgå i forskellige arbejdsgrupper og udvalg. 

Læs mere om stillingen