• Print
  • Bookmark and Share

Resultaterne på det regionale og kommunale på plads

Aftalerne for de næste tre år på det regionale og kommunale område ligger nu klar til medlemmernes beslutning. Onsdag blev det sidste forlig underskrevet.

12. maj 2018

Lillian Bondo beskriver forliget som ganske tilfredsstillende:

- Onsdag den 9. maj fik vi det sidste forlig på plads. Nu er der for de næste tre år indgået aftaler både om de generelle og de specielle vilkår for vores medlemmer. Og der tegner sig et ganske tilfredsstillende billede med generelle lønstigninger på 6,8 procent inkl. reguleringsordningen og med særlige stigninger aftalt af organisationsmidler.
Og som noget særligt denne gang også en særlig pulje til udvalgte grupper, hvor jordemødre altså var iblandt. Det glæder mig meget, at Danske Regioner ud over sygeplejersker på medicinske og akutte afdelinger havde udset sig jordemødre med fødselsarbejde som en gruppe, der skulle sikres en rekruttering af. Vi fik således en særlige pulje på 3,61 mio. og dertil udbytte af en pulje til bedre pension af ulempetillæggene.

Der var flere lønmodeller på bordet under forhandlingerne, men det endte med en ekstra stigning i lønforløbet:

- I forhold til puljen til løn havde vi flere modeller i spil, men endte med at aftale et tillæg til jordemødre i trinforløb 5-6 (herunder også dem, der er lokalt indplaceret på trin 7 og 8) efter 12 års beskæftigelse. Det giver os en ekstra stigning i lønforløbet, som mange medlemmer har efterspurgt. Derudover har vi igen løftet lidt på pensionen til basis og lidt mere til lederne og tillægget efter 8 år til alle basisjordemødre er også løftet lidt, fortæller Lillian Bondo.

Overenskomst med KL
Endelig lykkedes det Jordemoderforeningen at indgå overenskomst med KL for ledere med jordemoderuddannelse i kommunerne. Det er et krav, som Jordemoderforeningen har rejst flere gange, og som altså denne gang endte med en aftale.

En løsning for alle
OK18 har været et specielt og meget langt forløb, men resultatet har været tilfredsstillende.

- OK18 er forløbet meget anderledes med strejke- og massive lockoutvarsler og historisk lange forhandlinger i Forligsinstitutionen, men det har været et forløb, som på meget tilfredsstillende vis har givet en løsning for alle, understreger Lillian Bondo.

Nedenfor kan du læse hovedpunkterne i det regionale og  det kommunale forlig. Omtalen af det statslige forlig kommer senere.

Læs om det regionale forlig

Læs om det kommunale forlig

Oplysninger om det statslige forlig kommer senere