• Print
  • Bookmark and Share

Regeringen nedlægger regionerne

19. august 2011

Regeringen har i dag fået flertal for at nedlægge regionerne, så de pr. 1. januar 2013 erstattes af en ny struktur med de tre universitetssygehuse, som krumtap. Regeringen ønsker at et hurtigt arbejdende udvalg, skal komme med forslag til en ny struktur, når der ikke længere er politisk valgte regionsmedlemmer, der står i spidsen for sygehuse.

Jordemoderforeningen synes, at man har givet regionerne alt for kort tid til at vise deres værd og er bekymret for, at den manglende demokratiske kontrol, som regionerne trods alt er udtryk for, kan føre til dårligere løsninger for landets gravide og landets jordemødre.

Jordemoderforeningen har ganske vist været utilfreds med de besparelser, der er foregået i regionerne på svangreområdet, men der har trods alt været en mulighed for at diskutere med politikere og administration, som både har haft en viden om sundhedsområdet og om de lokale forhold. Det risikerer at gå tabt. Samtidig bliver det endnu sværere for de gravide at stille politikere til ansvar for de tilbud, som bliver budt dem i det offentlige sundhedssystem.

Jordemoderforeningen vil i den kommende tid følge udviklingen tæt og hæfter sig ved, at oppositionen har meldt klart ud, at man ønsker at bevare regionerne – og faktisk give dem mere indflydelse.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, udtaler om regeringens aftale med Dansk Folkeparti:
”Jeg har erfaringer fra det relativt hastige forarbejde til den nuværende struktur i smertelig erindring. Det var en proces, i hvilken det var mere end vanskeligt at få lov at komme med input, og en proces, hvor det samme input ikke blev taget alvorligt. Det resulterede i kommuner og regioner, hvis opgavefordeling de facto kom til at skære den samlede indsats for svangre midt over. Det har vi kæmpet med og mod lige siden, og der er bestemt nået nogle resultater på nogle felter. At der så samtidig har været krasse besparelser, har jo ikke gjort vores opgaveløsninger bedre eller smidigere.

At lukke regionerne i den nuværende form kunne dermed synes meget fornuftigt. Men når jeg vender mig mod det, er det med kendskab til, hvorledes smalt centralstyre fungerer i andre sammenhænge, både her i Danmark og i det øvrige Norden.

I Norge har statsligt styre af sygehusene medført 25 mia. i budgetoverskridelse over seks år. I Danmark har vi følt resultaterne af professionelle bestyrelser af universiteter og professionshøjskoler, selvfølgelig understøttet af lovgivning om finansiering af uddannelserne, der ikke har gjort det enklere og mere ligetil at producere de dygtigste professionelle.

Tre sygehusregioner med professionelle bestyrelser (og hvor bliver det primære sundhedsområde af?) ser jeg som udtryk for en styringstankegang, der i andre lande for længst er afløst af en mere smidig, fagligt orienteret og af-bureaukratiseret ledelse.

Lad os få fornuften på banen. Ikke nye megalomane strukturer, der ikke kender de bedste og dermed billigste løsninger.”

 

Links:

Aftalens indhold

Kommissorium for udvalg