• Print
  • Bookmark and Share

Receptpligtige lægemidler og jordemødre

Af: amk
27. maj 2011

En ændring af Lægemiddelloven betyder, at jordemødre fremover betragtes som sundhedspersoner også i denne lovs forstand. Det betyder, at jordemødre og jordemoderstuderende fremover kan modtage reklame for receptpligtige lægemidler, ligesom de vil kunne deltage i faglige konferencer og lignende, selvom disse evt. indeholder reklame for denne type lægemidler.

Jordemødre vil også kunne få adgang til sites, der er lukkede, fordi der annonceres for receptpligtig medicin.

Jordemoderforeningen henvendte sig i foråret 2009 til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at foreslå lovændringen, som et enigt Folketing vedtog i maj 2011 med virkning fra 1. juli i år.

Tidsskrift for Jordemødre har siden 2007 haft dispensation til at reklamere for receptpligtige lægemidler inden for udvalgte områder. Med lovændringen vil tidsskriftet kunne bringe annoncer for alle typer af lægemidler.