• Print
  • Bookmark and Share

Pris for forskning i fødselsforberedelse

23. november 2019

Jordemoder, ph.d. Rikke Maimburg modtog fredag året pris fra fonden 'En god start i livet'. Rikke fik prisen for hendes forskning, der tydeligt viser den forebyggende effekt af deltagelse i forældre- og fødselsforberedelse. Forkvinde for fonden Cicilia Virgin sagde, at Rikkes forskning viser, at fødselsforberedelse nedsætter sygefraværet i graviditeten, lærer kvinden at mestre veerne og at slappe af i vepauserne samt mindske antallet af medicinske indgreb i fødslen. Endelig betyder en god fødselsforberedelse også, at familiedannelse og amning lettes.

Det var sundhedsminister Magnus Heunicke, der overrakte prisen. I sin tale understregede han blandt andet, at Rikkes resultater er vigtige både for den enkelte og for samfundet som helhed. Fødselsforberedelse er en af vejene til at mindske ulighed i sundhed. Han sagde også, at fødselsforberedelse selvfølgelig skal ske på mindre hold. På den måde er fødselsforberedelse med til at mindsker usikkerhed og frygt.

Rikke Maimburg lagde i sin takketale vægt på, at det er vigtigt at have fokus på forebyggelse, hvor der i dag ligger et stort uudnyttet potentiale. Det tilbød hun at sætte ministeren meget mere ind i. Hun fremhævede også, at sammenhængende patientforløb er specielt vigtige i graviditeten. Ved et bedre kendskab forældre og jordemødre imellem, åbner forældrene mere op, og derved kan jordemødrene hjælpe dem meget bedre med færre indgreb til følge.
Hun opfordrede til, at sundhedsvæsenet skal bruge ressourcerne klogt, så vi ikke behandler raske kvinder som syge. Det skaber kun unødig frygt hos kvinderne.

Jordemoderforeningens formand Lis Munk gav i sin tale et historisk rids over udviklingen i fødselsforberedelsen fra 1920'erne til i dag. I dag er tilbuddet meget forskelligt hen over landet. Lis Munk understregede, at et offentligt finansieret fødselsforberedelsestilbud er essentielt for at forebygge ulighed i sundhed.