• Print
  • Bookmark and Share

Planer om fyringer på Herlev fødeafdeling

04. april 2011

Jordemoderforeningen vender sig kraftigt mod påtænkte nedskæringer af personalet på Herlev fødeafdeling. Nedskæringerne kommer efter, at fødeafdelingen på Herlev Hospital blev tilført 400-500 ekstra fødsler fra Gentofte Hospital, hvor fødeafdelingen lukkede ultimo december 2010.

Personalereduktionen er en følge af krav om besparelser på 13 millioner kroner på personalebudgettet. Dette forekommer grotesk set i forhold til, at fødeafdelingen ikke lever op til Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for Svangreomsorgen’ fra 2009.

Det viser en redegørelse, som sundhedsminister Bertel Haarder har bedt Sundhedsstyrelsen om at udarbejde, efter et enigt folketing i november 2010 gav til kende, at regionerne skal leve op til disse anbefalinger.

Bertel Haarder har gentagne gange offentligt meldt ud, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen bør efterleves som et minimum. Den efterspurgte redegørelse er nu på vej fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeriet.

Region Hovedstaden og dermed fødeafdelingen på Herlev Hospital lever ikke op til anbefalingerne
Forhold som fødselsforberedelse i mindre hold, uafbrudt jordemodertilstedeværelse til enhver fødende i aktiv fødsel, individuel barseltilrettelæggelse med valg mellem indlæggelse eller hjemmebesøg ved jordemoder, efterfødselssamtale til alle fødende — det er forhold, som er basale hjørnestene i svangreomsorgen, som er forebyggende og som dermed på det lange sigt er billigere. Men de forhold er ikke sikret.

Fødselstallet falder, og det tvinger til at spare, anfører ledelsen på Herlev.

Det er forkert.

Det gør tværtimod, at Danmark har råd til at gøre det bedre for de kvinder, der bliver gravide og de børn, der bliver født i de kommende år. Men der skal smidig ledelse og politisk vilje til.


Stop fyring af personale på fødeafdelingen Herlev!


Lillian Bondo formand for Jordemoderforeningen telefon 23 43 94 33

Anne-Marie Kjeldset presseansvarlig for Jordemoderforeningen telefon 21 76 64 04