• Print
 • Bookmark and Share

Orientering fra Jordemoderforeningen

08. marts 2018

I går kom nyheden om, at såvel stat, kommuner som regioner vil varsle lockout. Hvis Sophie Løhdes udmeldinger på det statslige område står til troende, vil vi antagelig blive ramt yderligere på uddannelsesinstitutionerne.

Vi har endnu ikke modtaget nogen af disse varsler, så vi ved ikke, om vi bliver omfattet og i hvilken grad. Men vi skal nok forvente det værste, og det forbereder vi os på.

Arbejdsgiverne skal varsle lockouten med fire uger i kommuner og regioner og en måned i staten. Det betyder, at hvis lockouten skal træde i kraft den 10. april, som det er meldt ud, så skal staten varsle senest den 9. marts og regioner og kommuner den 12. marts. Før det ved vi ikke, hvor og hvor mange, der rammes.

Regionerne har dog meldt denne FORELØBIGE liste ud:

Foreløbig liste over hospitaler/områder, der kan blive berørt:

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Rigshospitalet og Rigshospitalet Glostrup
 • Sygehusenhed Midt
 • Sygehusenhed Vest
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Randers
 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospital Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital
 • Holbæk Sygehus
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
 • Odense Universitetshospital
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Friklinikken - Grindsted
 • Sygehus Lillebælt - Middelfart
 • Syddanske Vaskerier - Odense
 • Alle regionshuse

Konfliktunderstøttelse 
Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse har besluttet, at der ydes konfliktunderstøttelse svarende til sædvanlig løn og pension ved strejke og højeste dagpengesats ved lockout. Der kan dog komme ændringer i disse beslutninger, hvis lockouten er meget omfattende. Det har andre organisationer også valgt. Hvis der vælges andre modeller, er det ikke for at kompensere ringere, men for at få pengene til at strække længere.