• Print
  • Bookmark and Share

Opdatering af kompetenceprofil på jordemødre

Af: Mette Busk
13. juni 2019

Jordemoderforeningen ønsker at sætte fokus på den voksende videnskabelige kompetence i jordemoderfaget. På jordemoderforeningen.dk ligger kompetenceprofiler med oversigt over jordemødre med forskningsinteresser- og kompetencer. Formålet med kompetenceprofilerne er at synliggøre og øge kendskabet til den viden, der skabes, når jordemødre videreuddanner sig, og specialiserer sig indenfor et felt.

På nuværende tidspunkt består denne kompetenceprofil primært af jordemødre med en ph.d.-grad, men Jordemoderforeningen er interesseret i at få udvidet kompetenceprofilen til også at favne jordemødre med en kandidat- og masteruddannelse.

Derfor vi vil gerne opfordre jordemødre med en kandidat- eller masteruddannelse, som er interesseret i at optræde på kompetenceprofilen, til at indsende en kort beskrivelse af deres videnskabelige kompetencer og interesser. Der må meget gerne medsendes et foto, som kan lægges på hjemmesiden sammen med kompetenceprofilen.

Beskrivelsen kan eksempelvis indeholde følgende:

  • Kontaktoplysninger
  • Uddannelsesoversigt
  • Forskningsinteresser
  • Forskningsmetode
  • Programmer og databasekendskab
  • Andre relevante oplysninger

Den enkelte jordemoder er selv ansvarlig for at rette henvendelse til Jordemoderforeningen, hvis oplysningerne på kompetenceprofilen skal opdateres. Kompetenceprofilen sendes på mail til meb@remove-this.jordemoderforeningen.dk