• Print
  • Bookmark and Share

OK11: Faglig udvikling og trivsel

22. november 2010

Jordemoderforeningen er sammen med Sundhedskartellet* klar med krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Fokus er på sikring af reallønnen, ligestilling, faglig udvikling og trivsel.  
I dag udveksler Sundhedskartellet, der er forhandlingsorganisation for blandt andre jordemødre, sygeplejersker, og fysioterapeuter, krav med arbejdsgiverne på det regionale og kommunale område.

Dermed har startskuddet lydt for forhandlingerne, der efter planen skal afsluttes med en ny overenskomst i løbet af de første måneder af 2011.

Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, forudser et svært forhandlingsforløb. 

”Det bliver forhandlinger op af bakke, hvor vi som organisationer vil være med til at tage ansvar og arbejde for et forhandlingsresultat, der vil være med til at sikre gode ydelser i sundhedsvæsnet.

På den anden side vil vi ikke acceptere, hvis arbejdsgiverparten udnytter situationen. Vi er i en samfundsmæssig økonomisk krise, der presser regionerne, og det kræver, at begge parter tager konstruktivt fat på forhandlingerne”.

”Vi stiller selvfølgelig krav om løn- og pension. Men vi er også realistiske, og har arbejdet kreativt med mindre omkostningstunge krav, der for eksempel kan være med til at sikre, at jordemødre får mere indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde, så arbejde og fritid kombineres på en hensigtsmæssig måde og med krav, der giver bedre muligheder for faglig udvikling”.

Læs Sundhedskartellets krav til Danske Regioner

*Sundhedskartellet er forhandlingsorganisation for 11 faglige organisationer på sundhedsområdet. Kartellet blev dannet i 1997 og repræsenterer 120.000 medlemmer. Dermed er Sundhedskartellet den største forhandlingsorganisation på det regionale område. 

Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, kan kontaktes på 23 43 94 33.