• Print
  • Bookmark and Share

Nye overvejelser om fødsler i Holstebro

27. maj 2011

Det er glædeligt at konstatere, at der fra mange forskellige sider er blik for kvaliteten i jordemoderindsatsen i Danmark. For nogle uger siden var der en indgående debat i folketingets sundhedsudvalg om Anbefalingerne for Svangreomsorg, og senest er der en udmelding om, at der fortsat skal kunne fødes børn på fødeklinik i Holstebro, som Bertel Haarder fremhævede det.

- Jordemoderforeningen byder en god løsning for jordemoderopgaverne over for familierne meget velkommen, og vi indgår gerne i diskussionen om udformningen af den bedst mulige løsning inden for de givne økonomiske rammer, udtaler Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.