• Print
  • Bookmark and Share

Ny overenskomst for visse praksisansatte

08. januar 2016


Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere har indgået overenskomst for praksisbioanalytikere og konsultationssygeplejersker med de praktiserende læger for 2015-18. Aftalen er godkendt, hvilket betyder, at der er nye lønsatser pr. 1. december 2015.

Denne overenskomst følges også af mange jordemødre ansat i praksis.

Lønstigningen er:
· 1,5 procent 1. december 2015
· 2,2 procent 1. december 2016
· 1,2 procent 1. december 2017

Det vil sige, at lønnen stiger pr. 1. december 2015 med ca. 462 kr. om måneden til ca. 31.262,86 kr. på trin 1 (under 2 års praksiserfaring).

For ansatte på trin 2 (over 2 års praksiserfaring) stiger lønnen med ca. 524 kr. til ca. 35.456,96 kr. (det endelige beløb er endnu ikke beregnet, og kan variere lidt) og med ca. 615 kr. for ledende sygeplejersker.
Den samlede udmøntning svarer til, at lønnen stiger mellem 1.500-2000 kr. om måneden afhængigt af løntrin.