• Print
  • Bookmark and Share

Ny landeklassifikation i forhold til zikavirus

Af: Kilde: Statens Serum Institut
22. marts 2017

WHO har sammen med ECDC, det europæiske center for sygdomskontrol, og CDC, det amerikanske center for sygdomskontrol, pr. 10. marts 2017 lavet en fælles landeklassifikation i forhold til risiko for smitte med zikavirus.

I klassifikationen inddeles landene i fire grupper baseret på både aktuel og tidligere forekomst af zikavirus samt potentialet for smitte med zikavirus vurderet ud fra bl.a. forekomst af relevante myg.

Kategori 1omfatter lande/områder med pågående smitte af zikavirus, og hvor zikavirus enten er ny-introduceret (fra 2015) eller gen-introduceret. Disse områder er stort set svarerende til, hvad der indtil nu har været anført på Statens Serum Instituts hjemmeside som lande/områder med udbrud af zikavirus.

Gravide eller kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, anbefales fortsat at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande i denne kategori.

Se landeinddeling i henhold til WHO, ECDC og CDC, 10. marts 2017 (se tabel 1)

Selvom WHO, ECDC og CDC har udarbejdet den nye klassifikation i fællesskab, er listerne over lande med udbrud af zikavirus, der er angivet på de enkelte organisationers hjemmesider, endnu ikke helt identiske, ligesom der kan være variation i andre organisationers rejseanbefalinger. Statens Serum Institut følger til stadighed situationen.