• Print
  • Bookmark and Share

Ny guideline om latensfasen under udarbejdelse

Deltagere til arbejdsgruppe

04. maj 2018

"Latensfasen" skal udarbejdes som en ny guideline inden for fødselsområdet.

Der har i mange år været tradition for at udforme obstetriske guidelines i DSOG regi. Der er behandlet forskellige emner i forskellige former - se http://www.dsog.dk/obstetrik/ 

Latensfasen har mange facetter, en stor del indeholdt i normalområdet af fødslen. Sandbjerg Styregruppe har derfor vurderet, at der ved denne guideline skal være ligelig repræsentation af læger og jordemødre, og delt tovholderfunktion, således at der er to tovholdere.

Arbejdsgruppen skal bestå af 5-6 læger og 5-6 jordemødre. Det tilstræbes, at der er lægelig repræsentation af øst/vest og ung/gammel.

Jordemødrene udpeges af Jordemoderforeningen, i tilfælde af flere interesserede end pladser, vil der i udpegningen blive lagt vægt på viden og indsigt på området, både i forhold til videnskabelig tilgang og faglig indsigt.

Guidelinens form fastlægges af tovholderne og det er tilladt at bruges GRADE og Oxford gradering af evidensen. Arbejdet er ulønnet og man må udover det store arbejde hjemme regne med 2-3 fysiske møder samt evt SKYPE møder. Transportomkostningen dækkes af hhv DSOG og Jordemoderforeningen.

Har du brug for at vide mere, kan du kontakte:

Tine Greve, obstetriker, Hvidovre Hospital, tinegreve@remove-this.gmail.com

Anne-Mette Schroll, Jordemoderforeningen, på ams@remove-this.jordemoderforeningen.dk eller på 46 95 34 03

Ansøgning sendes inden den 28. maj til Tine Greve eller Anne-Mette Schroll