• Print
  • Bookmark and Share

Ny digital strategi giver elektroniske vandrejournaler

15. januar 2018

I dag lancerer Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet en strategi for digital sundhed.

Som én indsats ud af i alt 27 skal vandrejournalen gøres digital. Endvidere skal kontakten til egen læge kunne foregå via en app, ligesom der sættes ind på det telemedicinske område.

Strategien skal understøtte og smidiggøre, at det danske sundhedsvæsen allerede i dag samarbejder digitalt. Både til gavn for borgerne, som ikke behøver at genfortælle deres historie igen og igen, men også til gavn for sundhedspersonalet, som i dag kan opleve at mangle relevante data.

Strategien gælder for perioden 2018 til 2022. Der er på Finansloven for 2018 afsat 34 mio. kr. årligt.

Læs strategien "Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle" 

Læs nyheden på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside 

Læs nyheden på Danske Regioners hjemmeside