• Print
  • Bookmark and Share

Mindre fald i lejlighedsvise rygere

Af: Jette Poder
06. januar 2015

Gruppen af personer, der ryger lejlighedsvis, er faldet fra seks procent i 2012 til fire procent i 2014, mens gruppen af daglige rygere ligger i perioden konstant på 17 procent. 

Der er lige mange mænd og kvinder, der ryger. Det gælder både for gruppen af daglige rygere og gruppen af lejlighedsvise rygere. 

Ser man på den aldersmæssige fordeling af rygere, er der flest rygere i aldersgruppen 40 til 59 år, hvor cirka en fjerdel ryger. For gruppen 20 til 39 år ryger cirka en femtedel. 

Læs også på Sundhedsstyrelsenshjemmeside, hvor der også ligger et faktaark om undersøgelsens resultater