• Print
  • Bookmark and Share

Mindelegat går til forskning i ve-stimulation

Af: JPO
30. november 2017

Jesper Kjærsgaard, Nina Olsén Nathan og Lillian Bondo (th.)

Nina Olsén Nathan har i dag modtaget 'Hanne Kjærgaards Mindelegat' for sit forskningsprojekt, der har til formål at beskrive forekomst og belyse årsager til vesvækkelse hos kvinder, der ellers er i lav risiko for komplikationer. Nina undersøger endvidere, om man kan forebygge vesvækkelse.

Nina har gennem sit speciale på kandidatuddannelsen arbejdet med syntocinons passage over placenta og har derved opnået indgående kendskab til medikamentet og dets virkning.

Med sin dybdegående viden på området, sin dedikerede tilgang til faget og sin vedholdenhed, vil resultaterne fra Ninas projekt kunne skabe vigtig viden til gavn for kvinderne, spædbørnene og for den fremtidige håndtering af dystoci.

'Hanne Kjærgaards Mindelegat' uddeles i år for fjerde gang. Legatet er indstiftet til minde om Hanne Kjærgaards store betydning for forskningen indenfor det jordemoderfaglige felt.