• Print
  • Bookmark and Share

Meld en regel

13. november 2017

Regeringen vil afbureaukratisere den offentlige sektor, og Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har bedt Jordemoderforeningen om at være strategisk partner i kampagnen.

Jordemoderforeningen vil derfor gerne opfordre medlemmer, der oplever unødvendige regler eller dokumentationskrav om at "anmelde" dem.

Kampagnen "Meld en regel" løber i perioden fra 1. oktober 2017 til 1. februar 2018, hvor ansatte i sundhedsvæsenet og ældreplejen sammen med borgere, virksomheder og organisationer, kan sende forslag ind om regler og dokumentationskrav, som kan afskaffes eller forbedres.

Formålet er at fjerne unødvendigt bureaukrati, så der bliver frigjort tid til kerneopgaverne.

Hvad skal du gøre?
Har du et konkret eksempel på en regel eller et dokumentationskrav på enten sundhedsområdet eller ældreområdet, som kan fjermes eller forbedres?

Så fortæl om det på meldenregel@remove-this.sum.dk. Du skal oplyse:

  • Navn
  • E-mail
  • Virksomhed/forening/organisation/privatperson
  • Beskrivelse af problemet
  • Forslag til løsning
  • Hvilken lov eller regel, forslaget vedrører
  • Vedhæft gerne bilag

Ministeriet kontakter dig, hvis der er opfølgende spørgsmål, men der sker ikke særskilt tilbagemelding på hvert enkelt bidrag. 

Læs mere på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside