• Print
  • Bookmark and Share

Medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

26. juli 2018

Kunne du tænke dig at være med til at behandle klager fra patienter? Så kan du nu søge en af Jordemoderforeningens fire pladser i Disciplinærnævnet under Styrelsen for Patientklager.

Nævnet tager sig af klager over den faglige virksomhed, som sundhedspersoner udøver, det være sig behandling, pleje, information, samtykke, lægeerklæringer m.m. I nævnet sidder en række beskikkede medlemmer, udpeget af myndigheder, organisationer m.v., som blandt andet repræsenterer de forskellige faggrupper, herunder jordemødre. Disse indgår som repræsentanter for faget i nævnsarbejdet og ikke som specialister på området.

Der ydes vederlag og godtgørelse for transport.

Jordemoderforeningen skal indstille medlemmer til nævnet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022. Hovedbestyrelsen opfordrer alle interesserede til at søge om at blive indstillet.

Vi skal have din ansøgning med en kort begrundelse for, hvorfor det netop er dig, der skal have posten samt et CV, på jpo@remove-this.jordemoderforeningen.dk senest mandag den 24. september kl. 9.00.


På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside findes nævnets årsberetning for 2017, som viser mere om arbejdet.