• Print
  • Bookmark and Share

Mange nye ansigter i kredsbestyrelserne

På kongressen i efteråret 2016 blev det vedtaget, at kredsbestyrelserne skulle udvides, så der ud over tillidsrepræsentanterne også kom andre ind. Den beslutning er nu ført ud i livet på de lokale generalforsamlinger.

Af: Jette Poder
31. maj 2017

Hver kreds har valgt to eller flere nye medlemmer ind i kredsen.

I Sjællandskredsen giver den nye kredsvedtægt plads til en repræsentant for Hjemmefødselsordning Sjælland ud over de to nye pladser. Det betyder, at nye medlemmer i Sjællandskredsens bestyrelsen er Jette Hummelshøj fra Hjemmefødselsordning Sjælland samt Cecilie Risør og Malene Sparre Hansen.

I Hovedstadskredsen gik de nye pladser til Henny Jensen og Rikke Karlshøj Hansen.

I Syddanmarkskredsen blev Karen Bøhrnsen valgt.

I Midtjyllandskredsen blev Camilla Hoelsgaard Jeppesen og Miaja Veilberg valgt ind.

I Nordjyllandskredsen valgte man tre nye, nemlig Marie Krag, Lene Dahl Jørgensen og Lea Jakobsen.

I Lederkredsen er alle valgt på generalforsamlingerne. Nyvalgte er Sandra Bang-Schnack, Signe Dueholm og Githa Cajus.

Du kan se, hvem der sidder i din kredsbestyrelse på kredssiderne. På disse sider vil referaterne fra generalforsamlingerne også komme til at ligge efterhånden, som de bliver godkendt.