• Print
  • Bookmark and Share

Konflikten er udsat

28. marts 2018

Pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen:

"Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger på det offentlige område.

Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Konflikt i form af strejke er varslet til at træde i kraft den 4. april 2018 og konflikt i form af lockout er varslet til at træde i kraft den 10. april 2018. På enkelte områder er der fremsendt varsler for strejke og lockout med senere datoer.

Forligsmand Mette Christensen har i dag besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i to uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat".

Vi håber i Jordemoderforeningen på, at det viser, at der er udsigt til at nå et resultat inden en arbejdsstandsning ellers ville træde i kraft.

Alle medlemmer vil få besked, når vi har noget konkret, som må meddeles - indtil videre er arbejdet i Forligsen fortsat omfattet af fortrolighed.

Rigtig god påske!
Lillian Bondo