• Print
  • Bookmark and Share

Konference om sundhedsberedskab

21. september 2011

Sundhedsstyrelsen afholder konference om sundhedsberedskab for planlæggere i regioner og kommuner den 21. september.

Programmet for konferencen tager udgangspunkt i nogle af de konkrete udfordringer, som møder planlæggere af sundhedsberedskab i regioner og kommuner. Udgangspunktet for konferencen vil være "Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab", som Sundhedsstyrelsen udsendte i april 2011.

Konferencen sætter fokus på løsninger og erfaringer i en række regioner og kommuner. Formålet er at give inspiration til, hvordan regioner og kommuner kan gribe arbejdet med planlægning af sundhedsberedskab an samt at fremme videndeling i forhold til regioners og kommuners praktiske erfaringer.

Konferencen er målrettet det niveau i regioner og kommuner, som konkret beskæftiger sig med udarbejdelse af sundhedsberedskabsplaner. Andre med ansvar for, snitflader til og/eller indsigt i sundhedsberedskab i regioner og kommuner er naturligvis også velkomne.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside