• Print
  • Bookmark and Share

Jordemodervidenskabeligt Selskab

26. januar 2018

Arbejdsgruppen omkring stiftelsen af et Jordemodervidenskabeligt Selskab har holdt møde. På mødet blev der fastsat en dato for en stiftende generalforsamling. '

Der holdes stiftende generalforsamling for Jordemodervidenskabeligt Selskab den 14. maj kl. 15.00 et sted på Fyn.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Der kommer mere information i Tidsskrift for Jordemødre, på Jordemoderforeningens hjemmeside og i det ugentlige nyhedsbrev.