• Print
  • Bookmark and Share

Jan Helmer stopper som direktør i Jordemoderforeningen

11. september 2019

Efter knap 11 år på posten har Jan Helmer valgt at stoppe som direktør i Jordemoderforeningen.

Formand Lis Munk udtaler i den forbindelse:

- Jordemoderforeningen har udviklet sig meget i de sidste 11 år, og her har Jan Helmer været en værdifuld medspiller. Vi har fået en mere professionel politisk interessevaretagelse og organisationsudvikling og samtidig en stærk økonomi i foreningen, der ruster os godt til udvikling og fremtidige OK-forhandlinger. Vi har fået en overenskomstdækning med kommunerne, vi har opnået, at sygeforsikringen danmark yder støtte til gravides brug af privatpraktiserende jordemødre. Vi har ved finanslovsforhandlinger fået øremærkede midler til svangreomsorgen. Vi har udviklet på vidensfeltet for jordemødre, i en tid hvor medlemstallet også er steget, ligesom tilbud om faglige aktiviteter er øget. Vi har gennem uddannelse i kommunikation og interessevaretagelse opnået at uddanne flere hold af "ambassadører" blandt medlemmer, så vi står endnu stærkere, når fremtidige dagsordner skal fremmes på vores område.
At vores formandskab og hovedbestyrelse er lykkedes med disse dagsordner, har Jan været med til at muliggøre. Alt sammen naturligvis i et tæt samarbejde med et stærkt sekretariat og passionerede medlemmer.
På den baggrund ønsker jeg på egne og medlemmernes vegne Jan Helmer al mulig held og lykke fremover.